Digitalisering

Ladda in Wikipedia i datorn

5500 uppslagsord finns i den nedladdningsbara versionen
5500 uppslagsord finns i den nedladdningsbara versionen

En engelskspråkig version av Wikipedia kan nu laddas ner till den egna datorn. Då behövs ingen internetuppkoppling för att använda uppslagsverket.

Publicerad

För att ge skolbarn tillgång till ett gratis uppslagsverk kan nu ett urval av innehållet i Wikipedia hämtas hem och sparas i den egna datorn.

Det är välgörenhetsorganisationen SOS Children som i samarbete med Wikimedia Foundation nu släppt ”2008/9 Wikipedia Selection for Schools”.

Den stora filen på 3,5 gigabyte kan både sparas på datorns håddisk och brännas till en dvd.

Ett syfte med projektet är att erbjuda det webbaserade uppslagsverket till dem som permanent eller tillfälligt saknar en internetförbindelse.

Det andra syftet är att erbjuda en barntillåten version av Wikipedia.

Därför har SOS Children rensat bort ”vuxenmaterial” och inriktat sig på innehåll som passar i skolundervisningen för barn mellan 8 och 17 år.

Speciellt i de 192 skolor med 91 000 elever som organisationen driver i utvecklingsländer.

Den nedladdningsbara versionen har 5 500 uppslagsord och innehåller 34 500 bilder och 20 miljoner ord vilket motsvarar innehållet i en bokbaserad encyklopedia med 20 volymer.

Texterna som valts ut har också faktagranskats av en lång rad frivilliga medarbetare i projektet.

Den nedladdningsbara Wikipediaversionen öppnas i en vanlig webbläsare men saknar den sökfunktion som finns i webbupplagan.

Istället finns en uppdelning i ämnen och teman som geografi, historia, IT, vetenskap, matematik, design och teknik.

Men man kan även leta uppslagsord genom att mata in första och andra bokstaven i ett sökord.

I artiklarna finns sedan länkar som leder vidare till andra uppslagsord.

Filen med det nedladdningsbara uppslagsverket distribueras via fildelning med bittorrentteknik från projektets webbplats.