Innovation

Kvinna naturligt botad från hiv-infektion – kan det leda till ett vaccin?

Illustration av hiv-partiklar i blodet. Foto: Science Photo Library
Illustration av hiv-partiklar i blodet. Foto: Science Photo Library

I dag finns inga botemedel eller vaccin mot hiv. Ett ovanligt patientfall kanske kan ändra på det.

Publicerad

Vad har hänt?

De flesta som har hiv behöver ta mediciner regelbundet och resten av livet för att viruset inte ska utvecklas till en smittsam dödlig sjukdom, utan stanna vid att vara en kronisk sjukdom som inte smittar. Med hjälp av bromsmediciner blir antalet hivvirus i kroppen så litet att de inte går att mäta. 

Det finns inga vaccin eller botemedel mot hiv i dag. Men en kvinnlig patient som kallas Esperanza på grund av staden hon kommer ifrån (men det betyder också ”hopp” på spanska) verkar ha blivit kvitt viruset på naturlig väg, alltså helt utan någon behandling, berättar Gizmodo. Det är i så fall det andra dokumenterade tillfället då detta tycks ha hänt.

Hur har det gått till?

Det är något som forskare vill hitta svaret på. Det finns patienter som kallas ”elit-kontollerare” vars immunsystem tycks kunna hålla tillbaka hiv-viruset utan bromsmediciner. Bland dessa har forskare tidigare hittat en patient som verkar ha blivit kvitt viruset helt. Man har inte kunnat hitta några spår av viruset i dennas blodcellsprover.

Studier av prover från Esperanzas blod- och vävnadsceller har inte heller visat några spår av hivviruset, vilket pekar mot att hennes eget immunsystem har fått bort det på egen hand. Hon ska ha levt med hivviruset i ungefär sju år innan hon kunde friskförklaras. 

Vad innebär det här?

Forskargruppen bakom studien av Esperanza tror att det kan finnas fler människor som har botats från hiv på naturlig väg. De hoppas tack vare Esperanza och liknande fall kunna utveckla nya behandlingar som kan hjälpa hiv-patienter att bli kvitt viruset. Men då behöver de först reda ut hur immunsystemet har hanterat viruset på naturlig väg. Det kan finnas flera mekanismer bakom. 

Nu vill forskarna hitta fler elit-kontrollerare och individer som blivit kvitt viruset på egen hand för att skapa en bättre förståelse för vad som har skett. På sikt skulle det kunna leda till vaccin mot hiv.