Innovation

Kvantkraft sätter fart på bilen

Einsteins relativitetsteori gäller inte bara rymdskepp som susar fram nära ljusets hastighet. Den gör sig gällande även i bilbatterier visar en svensk-finsk forskargrupp.

Publicerad

Ett bilbatteri är knappast något som förknippas med Einsteins relativitetsteori. Det kan det bli ändring på sedan Uppsalaforskaren Rajeev Ahuja och hans kollegor visat att hela 80 procent av blybatteriets elektromotoriska kraft har sitt ursprung i effekter som kan härledas ur Einsteins relativitetsteori. För även om hastigheten hos bilar står sig slätt mot ljushastigheten rör sig elektronerna i blyet med relativistiska hastigheter.

Att forskarna tog itu med att göra kvantmekaniska datorsimuleringar av blybatteriet berodde på att spänningen mellan anod och katod har ett värde (2,1 volt) som är för högt för att kunna förklaras med vanliga kemiska modeller. Simuleringarna visade att hela 1,7 till 1,8 volt av spänningen kan förklaras med Einsteins relativitetsteori.

Datorberäkningarna utfördes vid UPPMAX (Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced Computational Science).  Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Physical Review Letters .