Opinion

”Kurs i genus ökar inte andelen kvinnor”

Ina Djurestål, riksordförande Moderata Studenter och student vid KTH
Ina Djurestål, riksordförande Moderata Studenter och student vid KTH

REPLIK. Andelen kvinnor på tekniska utbildningar borde öka men genuskurser är fel väg att gå. Om vi vill öka andelen kvinnor behöver teknik uppmuntras tidigt i åldrarna, skriver KTH-studenten Ina Djurestål, Moderata Studenter.

KTH-studenterna Adelina Eriksson och Hanna Thenór Årström skriver i Ny Teknik att få kvinnor söker sig till tekniska utbildningar och att genus därför bör inkluderas på tekniska utbildningar.

Jag instämmer med debattörerna att andelen kvinnor borde öka. Jag anser däremot att deras tillvägagångsätt är fel. Det är nämligen två olika frågeställningar. Den första är kopplad till att öka andelen kvinnor på tekniska utbildningar. Den andra till att förändra utbildningens utformning för de som redan är antagna.

Vill vi öka andelen kvinnor på tekniska utbildningar behöver teknik uppmuntras tidigt i åldrarna, något som redan görs på många håll. Bland annat arbetar Disney för att lära barn programmering genom underhållning. Allt fler mentorprogram startas upp för att uppmuntra kvinnliga gymnasieelever att fortsätta inom naturvetenskapen och söka sig till tekniska högskoleutbildningar. Något som även KTH är en del av.

Att införa genus i utbildning med syfte att öka andelen kvinnor är fel. Teknik bör inte ha ett genusperspektiv av samma anledning som att kvinnor inte bör reduceras till ett kön. Genom att antyda att kvinnor skulle känna sig mer hemma bland ”kvinnligt” klassade attribut gör debattörerna precis det dem själva vill förhindra; placerar människor i fack och tilldelar dem egenskaper.

Debattörerna anser att genus bör införas genomgående med hela kurser eller integreras i kurser under civilingenjörens femåriga utbildning. Det debattörerna inte svarar på är hur det ska göras i praktiken. Ska en femårig utbildning förlängas med en termin eller två för att möta deras krav på genuskurser? Eller bör vissa kurser bytas ut för att ge plats till genusvetenskap?

Följdfrågan blir givetvis, hur skulle arbetsmarknaden reagera på detta? Tekniska utbildningar har i genomsnitt högre andel studenter som får ett jobb inom sitt examensområde än många andra utbildningar. Tekniska universitet är alltså med andra ord måna om att framtida arbetsgivare är nöjda med den utbildning de erbjuder.

En utbildning bör alltid ha en stark koppling till arbetsmarknaden. Efterföljs denna princip kommer utbildningarna att införa mer genus – när arbetsmarknaden efterfrågar detta. Efterfrågas det inte, bör inte heller utbildningarna anpassa sig därefter.

Syftet med en högre utbildning bör rimligtvis vara att studenter ska få ett jobb inom sitt examensområde, inte att möta en genuskvot.

Vi kan fortfarande göra mer för att öka andelen kvinnor - men vi kan inte tvinga kvinnor till tekniska utbildningar bara för att bättra på statistiken. Vi kan däremot arbeta med att göra en teknisk utbildning mer attraktiv, något som kommer locka fler kvinnor. Skulle en teknisk utbildning bli mer lönsam skulle incitament skapas för att välja en teknisk utbildning.

Ina Djurestål, riksordförande Moderata Studenter och student vid KTH

Kommentarer avstängda

Det finns inte längre möjlighet att kommentera artikeln. Skälet till det är att alltför många inlägg bröt mot Ny Tekniks regler. Dessa kan du läsa här.
Vi på Ny Teknik vill ha en konstruktiv diskussion i våra forum och förbehåller oss rätten att stänga kommentarsfält när de inte lever upp till vår standard.

Vill du svara på artikeln? Skicka en insändare till redaktionen@nyteknik.se
Med vänlig hälsing/ Susanna Baltscheffsky, chefredaktör