Digitalisering

Kund som vill ta på varan problem för e-handel

Kunder som absolut vill hålla i den vara de funderarpå att köpa är ett problem för e-handeln. Nu undersöker forskare hur man bäst beskriver produkter på webben så att en kund nästan kan känna varan i handen.

Publicerad

Vissa människor har ett starkt behov av att känna på den vara de funderar på att köpa. Att hålla i varan ökar värdet på den och betyder mycket för beslutet att slå till och genomföra ett köp.

Marknadsföringsvetenskapen vet ganska väl hur varor uppfattas genom syn, smak, lukt eller ljud, men hur viktig känseln är för påverkan är inte så väl undersökt.

Joann Peck, marknadsföringsforskare vid Wisconsinuniversitetet, har arbetat fram en skala över olika människors behov av att fysiskt känna på varor.

Vissa människor tycker att vatten smakar sämre om det serveras i en sladdrig plastmugg än om det serveras i ett glas. Dessa personer kommer också att få svårt att besluta sig för köp av varor som säljs genom e-handeln.

Den kunskapen har forskarna Aradhna Krishna och Maureen Morrin tagit fasta på och försöker kombinera kunskaper från områden som psykologi och neurovetenskap med marknadsföringskunskap för att mer exakt få fram känselns betydelse för köpbeslut.

Rätt beskriven bör det vara möjligt att gestalta exempelvis en mobiltelefon med bilder och mått och prestanda så att en kund nästan får känslan av att hålla i mobilen. Svårare är det då att på en datorskärm förmedla känslan av hur "mjuk" en mjuk tröja verkligen är, skriver US news and world report.