Digitalisering

KU kallar in PTS om datalagring

Riksdagens konstitutionsutskott kallar nu till sig Post- och telestyrelsen för att diskutera ”oklarheter ” i regeringens förslag om datalagring av trafikuppgifter. Det uppger utskottsordföranden Peter Eriksson, MP.

Publicerad

—Post- och telestyrelsen har skrivit en rapport som visar på oklarheter i genomförandet av regeringens proposition om datalagring, säger Peter Eriksson till Ny Teknik.
Konstitutionsutskottet, KU, har på ett möte i dag därför beslutat att kalla till sig ansvariga på PTS för en diskussion som planeras att äga rum redan på torsdag.
—Vi har bjudit in PTS generaldirektör och andra ansvariga för att de närmare ska kunna redogöra hur de ser på den här frågorna, säger Peter Eriksson.
Regeringen lade fram sin proposition den 9 december. Rapporten från Post- och telestyrelsen, PTS, blev klar därefter så sent som den 24 januari, erfar Ny Teknik. Den är 146 sidor tjock och innehåller information inför det kommande införandet i Sverige och erfarenheter från andra WEU-länder som redan infört obligatorisk lagring.
Enligt Peter Eriksson visar PTS-rapporten på ”oklarheter både vad gäller genomförandet och definitioner i lagförslaget”.
Sverige är ett av sex EU-länder länder som ännu inte infört  EU:s datalagringsdirektiv, som skulle ha varit i kraft i alla länder 2007, med en undantagsregel för internetmeddelanden.
Direktivet syftar till att operatörer ska lagra uppgifter om medborgarnas kommunikation, i syfte att underlätta för polisen att utreda grova brott. Sverige dömdes i EU-domstolen i februari 2010 för att inte ha infört direktivet i tid.
Konstitutionsutskottet diskuterade i dag också det faktum att EU-kommissionen är i gång med att förbereda ett nytt, omgjort datalagringsdirektiv.
Enligt PTS-rapporten kommer Kommissionen att föreslå ändringar på en lång rad områden. Bland annat när det gäller vilken slags brottslighet direktivet ska omfatta, kraven på lagringstider, behörighetsfrågor och hur kostnader ska fördelas. Dock väntas ingen utvidgningen av dagens regler, bedömer PTS.
Även detta väcker frågor i KU.
—Vi diskuterade hur vi ska förhålla oss till att ett nytt direktiv är på väg i slutet av året och hur det kan påverka det svenska lagförslaget, säger Peter Eriksson.
KU ska, liksom Trafikutskottet, lämna yttranden kring datalagringspropositionen till Justitieutskottet, som är huvudansvarigt för riksdagens betänkande.
Enligt PTS hämtar polisen i de länder som genomfört direktivet mycket iofta trafikuppgifter. De uppgår, uppger PTS till cirka 140 000 stycken per land och år. Polen utgör ett undantag.
Där gjordes under ett år en miljon inhämtningar.
”Detta visar att uppgifterna är oerhört viktiga. Redan mängden utlämnade uppgifter visar att polisen lägger ned stora resurser på att få ut trafikdata, samt att dessa används som bevismaterial i många rättsprocesser av de brottsutredande myndigheterna. Vidare har framkommit att utlämnande av abonnentuppgifter är vanligare än utlämnande av trafikuppgifter.”, skriver PTS i dokumentet.