Innovation

KTH:s genomskinliga trä har blivit intelligent

Foto: Ema Peter
Foto: Ema Peter

Forskarna lyckades skapa transparent trä som kan användas i byggnader och solpaneler. Nu presenterar KTH version 2, där materialet på egen hand kan reglera värme.

Publicerad

Det var 2016 som forskare vid KTH:s Wallenberg Wood Center presenterade sitt transparenta trä. Materialet skapades genom att beståndsdelen lignin, den komponent som absorberar mest ljus, togs bort ur björkfaner på kemisk väg. Därefter har man impregnerat materialet med en transparent polymer vars optiska egenskaper matchar träets brytningsindex. För att göra det genomskinligt har forskarna skräddarsytt materialet på nanonivå.

KTH:s trä är hållbart men har samtidigt en låg densitet. Det lätta materialet är dessutom billigt att tillverka. Egenskaperna innebär att det har en rad intressanta användningsområden, exempelvis som en beståndsdel i solceller – som då blir ännu grönare. Men träet kan även göras tillräckligt genomskinligt för att fungera som fönster.

Trät reglerar mängden av värme

Forskarna ser även ett användningsområde för träet som fasadmaterial. Panelerna blir då inte glasklara, vilket innebär ett visst insynsskydd – men de kan samtidigt släppa in så mycket solvärme att ljusstrålarna bidrar till husets uppvärmning. Nu har KTH lanserat version 2 av materialet. Uppdateringen handlar om att träet nu på egen hand kan reglera den mängd värme som släpps igenom.

Utöver att temperaturen kommer att kunna kontrolleras mer effektivt har KTH lyckats ge materialet bättre isolerande egenskaper. Detta förhindrar värmeförluster på vintern. Och på heta sommardagar kan materialet istället släppa ut värme.

För att få till de värmereglerande egenskaperna har forskarna tillsatt ett energilagrande material i form av en ogiftig och biologiskt nedbrytbar polyetylenglykol (PEG). Den kan gå mellan att vara fast och flytande, och kan därmed lagra eller ge ifrån sig stora mängder värme.

KTH har presenterat sina resultat på American Chemical Societys konferens i Orlando.