Säkerhet

KTH utbildar försvarets cybersoldater

David Olgart är ansvarig för forskning rörande cyberförsvar på Försvarsmakten. Foto: Försvarsmakten
David Olgart är ansvarig för forskning rörande cyberförsvar på Försvarsmakten. Foto: Försvarsmakten
Pontus Johnson är professor i system- och nätverksteknik på KTH. Foto: Jörgen Appelgren
Pontus Johnson är professor i system- och nätverksteknik på KTH. Foto: Jörgen Appelgren

Försvarsmakten och KTH inrättar ett gemensamt center för forskning och utbildning inom cyberförsvar och informationssäkerhet. Där ska delar av utbildningen för värnpliktiga cybersoldater ingå.

Publicerad

Vid årsskiftet startar Kungliga tekniska högskolan, KTH, och Försvarsmakten ett nytt forsknings- och utbildningscenter för cyberförsvar och informationssäkerhet, tillkännagav parterna i dag.

Verksamheten kommer framförallt att bedrivas på KTH i Stockholm, och ska ha en mer akademisk och teknisk inriktning än forskningen som i dag bedrivs på bland annat Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och Försvarshögskolan.

Inom militären kallas cyberkrig ibland för det femte slagfältet – efter strid på land, till sjöss, i luften och i rymden.

– Cyber blir allt viktigare för alla, och det gäller även Försvarsmakten. När allt mer digitaliseras blir Försvarsmakten allt mer beroende av datorer, och därmed allt mer sårbar för cyberattacker. Men det innebär också att eventuella motståndare blir allt mer sårbara, säger Pontus Johnson som är professor vid institutionen för nätverks- och systemteknik på KTH och projektledare för planeringen av centret.

Centret ska fokusera på två huvudområden: forskning och utbildning. Ett antal KTH-forskare från flera ämnesområden ska knytas till verksamheten, och upp till åtta nya doktorander ska rekryteras i ett första skede.

– Det kan handla om forskning inom alltifrån kryptografi och etisk hackning till nätverks- och programvarusäkerhet. Det finns många olika ämnen som man kan forska på inom det här ämnet, men det kommer att hålla ett tekniskt fokus, säger Pontus Johnson.

Under nästa höst kommer också de första svenska så kallade cybersoldaterna att börja sin värnplikt. Tanken är att i ett första pilotprojekt utbilda runt 30 värnpliktiga i att möta cyberhotet från främmande makt.

Delar av cybersoldaternas utbildning ska ske i samarbete med det nya centret vid KTH. Det kan handla både om att soldaterna ska gå kurser vid högskolan, och om att KTH:s forskare ska hjälpa försvaret att lägga upp sina egna utbildningsprogram.

– På KTH finns möjlighet att utbilda våra blivande soldater och så småningom också anställda officerare med hjälp av anpassade kurser inom cyberförsvar och informationssäkerhet, säger David Olgart som är utvecklingsledare med ansvar för forskning och teknikutveckling inom cyberförsvar på Försvarsmakten.

Han menar att centret blir viktigt för att bredda och förstärka forskning på området.

– Kort uttryckt är vi intresserade av forskning kring medel och motmedel, oavsett vad det är för system eller tekniska lösningar man forskar på. Det handlar om att förstå hur man ska försvara sig och upprätthålla säkerheten över tid, och då måste man förstå vilka angreppsmetoder motståndarna använder, och vilka sårbarheter och svagheter som finns i dagens it-system, säger David Olgart.

På sikt är tanken att även släppa in andra högskolor, och andra myndigheter som Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarshögskolan och Försvarets materielverk.

– Sedan kan de mer akademiska forskningsresultaten från KTH omsättas i militärt tillämpad forskning vid till exempel FOI. Det blir en ny typ av ekosystem där alla parter kan bidra, säger David Olgart.