Innovation

KTH: Framtidens träpanel kan vara genomskinlig

Genom att ersätta ligninet i trä med polymerer har KTH-forskare fått fram ett material som skulle kunna sänka energikostnaden i byggnader.

Publicerad

Under ledning av professor Lars Berglund vid avdelningen för biokompositer vid KTH har forskargruppen ersatt ligninet i trä med polymerer som har optiska egenskaper som matchar trä.

I studien har man använt plexiglas, men siktar på att använda biobaserade polymerer, berättar Lars Berglund.

När ligninet tas bort blir det bruna träet vitt. Visserligen har man inom forskningen gjort liknande ingrepp tidigare, men då i liten skala för att studera träets anatomi. Det är först nu som forskarna gått vidare för att skapa större strukturer som kan användas som byggstrukturer eller som solpaneler.

Forskarna har använt tall, men lövträ kan visa sig vara ännu bättre lämpat för att avlägsna lignin.

Det genomskinliga träet är ännu inte så transparent att det kan användas som fönster, men däremot för att släppa in solljus i en byggnad. På sikt är det dock möjligt att även ta fram helt genomskinliga träpaneler, som då kan användas som traditionella fönster, påpekar Lars Berglund i ett pressmeddelande.

Nästa steg i utvecklingsarbetet är att skala upp tillverkningsprocessen. Fördelar med att använda trä i byggnader är att materialet kommer från förnybara källor, att det är billigt, lätt, hållfast och goda isoleringsförmåga.

Tidigast om fem år kan tekniken vara mogen för storskalig produktion, tror Lars Berglund.