Innovation

Krockkudden ska stoppa självmordsbombare

Tekniker som ska stoppa självmordsbombare är på väg, men är ännu i sin linda. I veckan demonstrerades de på ett seminarium i Linköping.

Publicerad Uppdaterad

Anna Pettersson är projektledare på Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, och koordinator för EU-projektet Subcoop, Suicide Bomber Counteraction and Prevention, som pågått i tre år.

I veckan demonstrerade hon och forskare från Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Israel och Turkiet vad de kommit fram till vid ett seminarium i Linköping, där ett stort antal representanter från polismyndigheter i olika EU-länder deltog.

Ett viktigt syfte med forskningen var att undersöka hur en livsfarlig självmordsbombare kan stoppas – och med hjälp av metoder som är rimliga ur ett etiskt perspektiv.

– Det har främst handlat om möjligheterna att ingripa mot en misstänkt självmordbombare, alltså inte en identifierad, utan en misstänkt person, säger Anna Pettersson till Ny Teknik.

En del av bakgrunden till projektet är att brittisk polis 2005 sköt ihjäl en oskyldig student i Londons tunnelbana, när man jagade fyra misstänkta självmordbombare som var på flykt.

Hur undviker man liknande tragiska händelser?

  • att snabbt kunna varna och evakuera allmänheten från en viss plats,
  • att skydda personer som befinner sig i närheten av en misstänkt bombman, och
  • att oskadliggöra personer ifråga, utan att skada vederbörande.

Och man har bland annat tagit fram ett ballistiskt skydd, som har en ram med en funktion som en krockkudde.

– Improviserade sprängladdingar som terrorister använder, kan se ut nästan hur som helst, säger Anna Pettersson.

Forskarna testade tre olika typer av improviserade bomber (IED:er) och skyddet klarade även en splitterbomb.

– De flesta fragment stoppades, bara ett fåtal gick igenom på fem och tio meters avstånd, säger hon.

– Det som är innovativt med vårt ballistiska skydd, är att det är transportabelt och får plats i en bag eller låda.

Men helt lätt är det inte. Skyddet väger totalt sett 80-90 kg, och man behöver därför hjul i konceptet.

Än så länge utgör skyddet en tidig demonstrator som behöver förbättras. Enligt Anna Pettersson finns det ett stort intresse för serietillverkning.

– Fraunhofer i Tyskland, som tagit fram skyddet, letar efter företag som kan ta det vidare.

När det gäller att oskadliggöra en självmordsbombare granskade man främst olika elchocksvapen, som har icke dödlig effekt.

Vapnet ser till att den misstänkte blir paralyserad under en kort stund. Tanken är att polisen ska hinna ta kontroll över situationen och kontrollera den misstänkte.

– Det som är intressant med elchocksvapen är att de är brett använda. De innebär låga risker för negativa effekter och små risker för kvarstående svåra skador, uppger Anna Pettersson.

Det forskarna kommit fram till är att tekniken - med vissa begränsningar - är möjlig att använda utan att laddningarna i sig exploderar, men det kvarstår utmaningar, menar Anna Pettersson, som inte i detalj vill gå närmare in på vilka.

Utöver dessa tekniker har man också tagit fram en stark högtalaranläggning, kallad A-wasp, som syftar till att varna allmänheten inför en potentiell terrorattack. Den kan skicka ut förprogrammerade meddelanden i nödsituationer och räckvidden för dessa är ett par hundra meter.

– Vi har nu haft visning och demonstrerat teknikerna för poliser i EU-perspektiv. Man tycker de intressanta men för att stater ska kunna använda dem behövs ju också en utvärderingsfas. Det är nästa steg, säger Anna Pettersson.