Miljö

Kritiken mot FMV: Upphandlingen är riggad

Flera miljökonsulter, bland annat Andreas Woldegiorgis på WSP, är kritiska mot FMV:s upphandling.
Flera miljökonsulter, bland annat Andreas Woldegiorgis på WSP, är kritiska mot FMV:s upphandling.

Undersökningarna av giftiga kemikalier från brandskum i naturen går långsamt. Försvarets materielverk anklagas för att ha riggat en upphandling av nya kartläggningar och därmed försena arbetet ytterligare.

Publicerad

Giftiga fluorkemikalier, så kallade PFAS-ämnen, har använts i brandsläckningsskum under flera år. Omkring 1 000 platser i Sverige bedöms vara förorenade efter att skum har använts vid övning eller brandsläckning. Men det är oklart exakt hur stort problemet är eftersom utredningsarbetet går långsamt.

En anledning är att Försvarsmakten endast anlitar ett företag, Niras, för inventeringarna. Det har kritiserats i en statlig utredning.

– Niras har ett väldigt stort beting och risken är att föroreningarna sprider sig i onödan. Det vore bra att ha ett högre tempo, säger utredaren Göran Enander.

Nu har Försvarets materielverk, FMV, nyligen avgjort en ny upphandling om miljökonsulttjänster för de närmsta två åren. Ett av upphandlingens tjänsteområden handlar om PFAS-föroreningar. Den delen av förfrågningsunderlaget får hård kritik från flera miljökonsulter.

Sander Anfinset Foto: Jörgen Appelgren
Sander Anfinset Foto: Jörgen Appelgren

Ny Teknik har talat med miljökonsulter på sex olika företag. Samtliga anser att FMV satte för hårda krav för vilka som fick lämna anbud.

Ett krav var att konsultfirman måste ha utfört minst sju miljötekniska markundersökningar i PFAS-förorenade områden i anslutning till skjutfält, hamn eller flygplats under de senaste fem åren (se faktaruta). Med den formuleringen exkluderas alla markundersökningar som har gjorts på kommunala brandövningsplatser.

Läs mer:

FMV har motiverat kravet med att marken vid Försvarsmaktens brandövningsplatser är mer förorenade och har mer komplexa spridningsmönster än kommunala brandövningsplatser. Men det stämmer inte enligt WSP:s miljökonsult Andreas Woldegiorgis:

– Det är märkligt att de platserna inte skulle räknas. Spridningsförutsättningarna kan vara lite annorlunda, men undersökningsmetoderna man använder behöver inte vara det, säger han.

Ett annat krav var att anbudsgivarna måste ha utfört provborrning med så kallad sonic drilling, en metod för att ta upp ostörda jordprover från stora djup, i PFAS-förorenat område. Det är ett krav som exkluderar merparten av konsulterna i Sverige. 

– Vi har inte gjort sonic drilling och avstod från att lämna anbud. Det är lite synd för Norconsult har väldigt mycket erfarenhet av PFAS just på flygplatser, säger Sander Anfinset, avdelningschef på Norconsult.

Per Samuelsson Foto: Jörgen Appelgren
Per Samuelsson Foto: Jörgen Appelgren

– Jag tror att FMV har skrivit så för att bara en firma ska kunna få uppdraget. Sonic drilling är knappast ens tillämpbar i alla delar av Sverige. Det känns lite riggat, säger Andreas Woldegiorgis på WSP, det enda företag utom Niras som FMV ansåg uppfyllde kraven.

Läs mer:

Misstanken att förfrågningsunderlaget är skräddarsytt för att Niras återigen ska få kontraktet är något som flera konsulter ger uttryck för.

– FMV vill jobba vidare med dem de känner, men det stänger ute oss andra, säger Per Samuelsson, gruppchef på Cowi, ett av företagen som inte lämnade anbud.

FMV hade för avsikt att teckna avtal med tre rangordnade företag i PFAS-delen. Men bara tre firmor lämnade anbud och ett, Aecom, bedömdes inte uppfylla kraven. Flera stora konsultbolag, som Sweco, Ramböll och ÅF, avstod från att lämna anbud i PFAS-delen.

Linda Bengtsson Foto: Jörgen Appelgren
Linda Bengtsson Foto: Jörgen Appelgren

Upphandlingen avgjordes i förra veckan. I PFAS-delen rankades Niras etta och WSP kom tvåa. Det innebär att uppdragen kommer att gå till Niras först. Om Niras inte kan leverera går frågan vidare till WSP.

FMV uppger att myndigheten har ställt de krav som behövs och avböjer i övrigt att bemöta kritiken från konsulterna innan tiden för att begära överprövning har gått ut.

– Vi kan inte svara på frågor förrän processen är över. Det skulle kunna påverka processen om det blir en överklagan, säger Linda Bengtsson, presschef på FMV.

Skall-krav i upphandlingen

I upphandlingen om miljökonsulttjänster ställdes i PFAS-delen krav på att anbudsgivarna under de senaste fem åren hade utfört minst sju miljötekniska markundersökningar, minst en provborrning med sonic drilling eller motsvarande, minst två provfisken med analys, minst fem fördjupade riskbedömningar och minst tre massbalansberäkningar. För alla dessa krav gällde att undersökningarna skulle vara utförda avseende PFAS-förorenade områden i anslutning till skjutfält, hamn eller flygplats.

Kraven ställdes som så kallade skall-krav och var en förutsättning för att få lämna anbud.