Digitalisering

Kritik mot retroaktiva bredbandsregler

Foto: Hasse Holmberg / TT
Foto: Hasse Holmberg / TT

”Otillfredsställande att retroaktiva regler införs för bredbandsstödet”. Det säger Sten-Rune Lundin på Länsstyrelsen i Dalarna.

Publicerad

I måndags trädde Jordbruksverkets nya föreskrifter för 3,5 miljarder kronor i bredbandsstöd till landsbygden i kraft, efter att de antagits sent på fredagen.

Flera nya ändringar införs. Bland annat sänks beloppsgränsen för när fiberföreningar och företag får direktupphandla exempelvis materiel, kabel- och grävjobb från dryga 500 000 per upphandling till 250 000 kronor.

– Vi menar att den högre beloppsgränsen egentligen inte behövs eftersom vi har sett att de flesta direktupphandlingar som gjordes i det tidigare Landsbygdsprogrammet gällde belopp under 250 000 kronor, säger Jörgen Fransson, enhetschef på Jordbruksverket.

Han säger att ändringen "delvis" också har koppling till att Konkurrensverket haft synpunkter på konkurrensutsättningen kring det statliga stödet.

Men på länsstyrelsen i Dalarna, där man ser ett stort behov av stöd, är man kritiska till att ändringen också berör de fiberföreningar, byalag och bolag som redan sökt bredbandsbidragen.

Hittills har man fått in ett 90-tal ansökningar om att bygga fiber på orter i glesbebyggda trakter.

– Vi tycker att det är mycket otillfredsställande att man inför retroaktiva regler. Jordbruksverket har sedan i september 2014 uppmanat aktörerna att söka stöd utifrån vissa förutsättningar, och då är det fel att i efterhand ändra dessa, säger Sten-Rune Lundin, funktionschef för landsbygds- och företagsutveckling på länsstyrelsen i Dalarna.

Fram till i mars kan man där inte se exakt vilka konsekvenser ändringen får för bredbandsprojekten, eftersom Jordbruksverkets it-system inte fullt ut är i drift förrän i vår.

Men formellt sett kan felaktiga upphandlingar leda till straffavdrag.

– Om det blir för mycket regelkrångel för de sökande ser jag en risk i att man helt avstår från att söka medlen, och att det i sig saktar ned utbyggnaden, säger Sten-Rune Lundin.

På Jordbruksverket ser man nu över hur ansökningar från sökanden som redan gjort upphandlingar över gränsen 250 000 kronor ska hanteras och bedömas på ett rimligt sätt framöver.

– Vad jag kan säga att vi kommer att se välvilligt på ansökningarna, men att bedömningar måste göras från fall till fall, säger Jörgen Fransson.

Enligt Sten-Rune Lundin minskar det beskedet inte osäkerheten i hanteringen.

Även om länsstyrelsen accepterar att direktupphandling skett över gränsen 250 000 kronor när de beviljar en ansökan, kan Jordbruksverket göra en annan bedömning när man ska besluta om utbetalning av stödmedlen.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!