Digitalisering

Kritik mot polisen: Lagrad mobiltrafik förstörs för sent

I 16 av de granskade fallen tog det mellan sex till elva månader från beslutsdatum till att det lagrade materialet hade förstörts. Foto: TT
I 16 av de granskade fallen tog det mellan sex till elva månader från beslutsdatum till att det lagrade materialet hade förstörts. Foto: TT

Polisen får skarp kritik för den tid det tar att förstöra material från hemlig avlyssning och övervakning av mobiltrafik, skriver Dagens Juridik.

Publicerad

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat 39 ärenden hos polisen i Malmö och Göteborg, och kommit fram till att det saknats fungerande rutiner för förstöringen.

I 16 av fallen tog det mellan sex till elva månader från beslutsdatum till att materialet hade förstörts.

Polisen förklarar delvis resultaten med att ansvariga utredare har varit sjukskrivna.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden skriver att polisen ”på ett flagrant sätt åsidosatt sina skyldigheter och detta har inneburit att grundläggande rättssäkerhetsgarantier till skydd för enskildas personliga integritet satts ur spel”.