Digitalisering

Kretsen bakom kvartetten och internets organisationer

Publicerad
Det är fyra kunskapsarkitekter som styr svenska internet. Men bakom dem finns flera andra som har nyckelfunktioner i svenska internetorganisationer.

Här är kretsen kring kvartetten:

Olle Thylander
: Sekreterare i ISOC-SE, Sunet och II-stiftelsen. Deltar i Svenska Internetoperatörers Forum, SOF. Valberedning i Snus. Beskrivs i branschen som "den ständige sekreteraren".

Anders Jansson: Ledamot i II-Stiftelsen, Ordförande i NIC-SE, Ledamot i Netnod och suppleant i Autonomica. Deltagare i Svenska Internetoperatörers Forum. Har skött det formella kring bildandet av många av organisationerna. Beskrivs som den mest internetkunniga juristen i Sverige.

Lars-Johan Liman, DNS-specialist, Torbjörn Carlsson, chef för Autonomica, Assar Westerlund och Martin Fredriksson, säkerhetsspecialister, Per-Olof Johansson, ordförande i SOF, Greg Fitzpatrick, kalenderteknik.

Här är en presentation av de viktigaste internationella och svenska internetorganisationerna:

Svenska organisationer

Snus
Swedish network users society
Karaktär: Ideell förening
Webbplats: www.snus.se
Bildades: 1991
Grundat av: Peter Löthberg
Uppdrag: Underlätta användningen av datanätstjänster för föreningens medlemmar
Styrelse: Hans Eriksson (ordf), Olle E Johansson, Per Eriksson, Torbjörn Carlsson, Jan Smith, Svante Nygren och Jan Säll.

ISOC-SE
The Swedish chapter of the Internet Society
Karaktär: Ideell förening
Webbplats: www.isoc-se.a.se
Bildades: 1997
Grundat av: ISOC, SNUS, mfl
Underorganisation: II-stiftelsen, IIS
Uppdrag: Främja utvecklingen av Internet i Sverige
Styrelse: Östen Frånberg (ordf), Hans Wallberg (vice), Olle Thylander (sekr), Ulla Sandberg, Björn Olsson, Ragnar Lönn, Malin Carlsson, Björn Olsson och P-O Olsson.

II-stiftelsen, IIS
Stiftelsen Internet infrastruktur
Karaktär: Stiftelse
Webbplats: www.iis.se
Bildades: 1997
Grundat av: ISOC-SE
Underorganisation: Nic-se, NDR, NÖD
Uppdrag: Främja en god stabilitet i infrastrukturen för Internet i Sverige. Främja forskning, utbildning och undervisning inom data- och telekommunikation.
Styrelse: Östen Frånberg (ordf), Hans Wallberg, Olle Thylander (sekr), Anders Jansson, Olof Hallström, Helen Selemark, Kurt Gladh och Lars Olof Eklöf.

NIC-SE
Network Information Centre Sweden
Karaktär: Aktiebolag
Webbplats: www.nic-se.se
Bildades: 1997
Grundat av: IIS
Underorganisation: NNO, ombud
Uppdrag: Tillhandahåller, koordinerar och står för drift av det nationella registret för internetdomännamn under .se på Internet.
Styrelse: Anders Jansson (ordf), Olof Hallström, Staffan Hagnell och Sven Düring (vd).

NDR
Nämden för domännamnsregler
Karaktär: Rådgivande nämnd
Webbplats: ndr.iis.se
Bildades: 1997
Grundat av: IIS
Uppdrag: Underhålla och utveckla de regler enligt vilka domännamn tilldelas i Sverige.
Styrelse: Petter Rindforth (ordf), Erik Colliander, Björn Eriksen, Christer Holgersson, Hans Niklasson, Michael Mohammar, Mikael Pawlo, Minna Santesson och Göran Starkebo.

NÖD
Nämnden för överprövning av domännamnsärenden
Karaktär: Beslutsnämnd
Webbplats: www.iis.se/nod.shtml
Bildades: 1997
Grundat av: IIS
Uppdrag: Högsta beslutande instans i domännamnsfrågor inom IIS. Klagande kan dock gå vidare till domstol.
Styrelse: Jan Rosén (ordf), Tomas Norström, Bengt Eliasson, Ulf Richenberg, Anne Rosenberg, Bo Thorstorp och Peter Hedberg.

TU-stiftelsen
Stiftelsen för Telematikens Utveckling
Karaktär: Stiftelse
Bildades: 1997
Grundat av: ISOC-SE
Underorganisation: Netnod
Uppdrag: Etablering och drift av nationella internetknutpunkter.
Styrelse: Hans Wallberg (ordf), Östen Frånberg och Peter Löthberg.

Netnod
Netnod Internet Exchange i Sverige
Karaktär: Aktiebolag
Webbplats: www.netnod.se
Bildades: 1997
Grundat av: TU-stiftelsen
Underorganisation: Autonomica
Uppdrag: Sköter den praktiska driften av de nationella internetknutpunkterna.
Styrelse: Östen Frånberg, Hans Wallberg (vd), Peter Löthberg och Anders Jansson.

Autonomica
Karaktär: Aktiebolag
Bildades: 2000
Grundat av: Netnod
Uppdrag: Planering och logisk drift av tjänster och funktioner på internetknutpunkterna.
Styrelse: Hans Wallberg (ordf) och Anders Jansson.

SOF
Sveriges Internetoperatörers forum
Karaktär: Samarbetsförening
Webbplats: sof.isoc-se.a.se
Bildades: 1997
Grundat av: Operatörerna
Uppdrag: Arbeta med operatörsgemensamma frågor, exempelvis nationella Internetknutpunkter och samtrafik.
Styrelse: Per-Olof Josefsson (ordf).

Dosa
Domännamnssamrådsgruppen
Karaktär: Samrådsgrupp
Bildades: 1997
Uppdrag: Informell diskussiongrupp med deltagande från II-stiftelsen, näringsdepartementet, PTS och PRV. NDR, IT-kommissionen och Statskontoret har också deltagit.

Sunet
Swedish University Computer Network
Webbplats: www.sunet.se
Uppdrag: Universitetsdatanät
Styrelse: Anders Flodström (ordf), Olle Thylander (sekr), Lennart Bergström, Anne Ehrenholm, Lars-Elve Larsson, Berner Lindström, Lennart Ljung, Kerstin Malmqvist, Magnus Mårtensson, Kjell Nilsson, Staffan Sarbäck, Arne Sundström, Sven Tafvelin och Per Wernheim.

KTHNOC
Kungliga Tekniska högskolan Network operation center
Webbplats: www.noc.kth.se
Bildades: 1988
Uppdrag: Driva centralnodena och ryggradsnätet för universitetsdatanäten Sunet och Nordunet.

 
Utländska organisationer

IETF
Internet Engineering Task Force
Karaktär: Teknisk arbetsplats
Webbplats: www.ietf.org
Bildades: 1983
Ursprung: ICB, International cooperation board
Underorganisation: Arbetsgrupper
Uppdrag: Att utveckla och förbättra internetstandarder

IESG
Internet Engineering Steering Group
Karaktär: Styrgrupp
Webbplats: www.ietf.org/iesg.html
Bildades: 1983
Ursprung: IETF
Underorganisation: IETF
Uppdrag: Leda och granska arbetet i arbetsgrupper i IETF. Samråda med IAB om start av nya arbetsgrupper eller nedläggning av färdiga grupper.

IAB
Internet Architecture Board
Karaktär: Teknisk kommitté
Webbplats: www.iab.org
Bildades: 1983
Ursprung: IETF
Uppdrag: Rådgivande organ till ISOC och föreslår bland annat medlemmar i IESG eller godkänner RFCer

ISOC
Internet Society
Karaktär: Sällskap
Webbplats: www.isoc.org
Bildades: 1992
Ursprung: IETF-deltagare
Underorganisation: IAB, IANA, IETF
Uppdrag: Säkerställa en öppen utveckling och användning av Internet för allas bästa. Har finansiella uppgifter.

IANA
Internet Assigned Numbers Authority
Karaktär: Kontrollorgan
Webbplats: www.iana.org
Bildades: 1988
Ursprung: Jonathan Postel
Underorganisation: Icann, Ripe, Arin, Apnic
Uppdrag: Handha administration av IP-nummer, Rootservrar, DNS-System och domännamn. Vissa delar av verksamheten vidaredelegerad.

ICANN
Internet corporation for Assigned names and numbers
Karaktär: Ideell förening
Webbplats: www.icann.org
Bildades: 1998
Ursprung: IANA, ISOC
Underorganisation: ARIN Ripe NCC, APNIC
Uppdrag: Har hand om utdelning av IP-adresser, domännamn och rootservrar

Ripe
Réseaux IP Européens
Karaktär: Samrådsgrupp och teknisk arbetsplats
Webbplats: www.ripe.net
Bildades: 1989
Ursprung: Europeiska operatörer
Underorganisation: Ripe NCC
Uppdrag: Informell sammanslutning för europeiska operatörer där gemensamma frågor diskuteras och arbetsgrupper av IETF-typ löser aktuella problem.
Ripe NCC

Réseaux IP Européens Network Coordination Centre
Karaktär: Förening
Webbplats: www.ripe.net/ripencc
Bildades: 1990
Ursprung: Ripe
Uppdrag: Dela ut IP-adresser och liknande till aktörer i länder i eller nära Europa.

IRTF
Internet research task force
Karaktär: Forskningsgrupp
Webbplats: www.irtf.org
Bildades: 1986
Ursprung: IETF
Uppdrag: Vidare utforska idéer från IETF eller IAB som är av mera experimental art för att testas direkt.