Opinion

”Krediter till Brasiliens köp av Gripenvapen ger fler svenska jobb”

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister Foto: TT
Mikael Damberg, närings- och innovationsminister Foto: TT
”Det finns mer än ett skäl för SEK att betrakta stöd till Brasiliens köp av kringutrustning till Gripen som ett svenskt intresse', skriver Mikael Damberg (S).
”Det finns mer än ett skäl för SEK att betrakta stöd till Brasiliens köp av kringutrustning till Gripen som ett svenskt intresse", skriver Mikael Damberg (S).

REPLIK. Brasiliens köp av kringutrustning till Gripen har betydelse för svenska jobb. När ett visst system har integrerats med flygplanet kan det erbjudas andra framtida kunder. Det ökar Gripens konkurrenskraft och bör därför stödjas, svarar näringsminister Mikael Damberg.

Gripen-affären med Brasilien är troligen den största svenska exportaffären genom tiderna. Affären öppnar för ett långsiktigt strategiskt samarbete med Brasilien inom en rad olika områden. Huvudkontraktet omfattar 36 flygplan av nästa generation Gripen och är värt drygt 39 miljarder kronor. Affären uppskattas, bara i Linköping, skapa cirka 1 000 jobb i produktion och utveckling under projektets genomförande.

Exporten är central för regeringens mål att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Drygt 1,3 miljoner går till jobbet varje dag tack vare den svenska exporten. Jag har nu presenterat Sveriges nya exportstrategi med 22 nya insatser för ökad export, ökade utländska investeringar, fler turister till Sverige, samt ökat deltagande för svenska företag i den globala ekonomin.

Regeringen ökar nu exportstödet med cirka 800 miljoner kronor, i relation till den borgerliga budgeten som gick igenom för ett år sedan. Regeringens exportoffensiv ska öka Sveriges närvaro på världens tillväxtmarknader och sätter särskilt fokus på små- och medelstora företag, i vilka många av de nya jobben växer fram.

Tiden är förbi när en sammansatt svensk industrivara bara innehöll svenska komponenter – om det någonsin varit fallet. Modern produktion organiseras utifrån så kallade globala värdekedjor. För att Sverige ska fortsätta vara attraktivt för dessa företag är det viktigt att de kan få exportkrediter med konkurrenskraftiga villkor jämfört med andra länder.

AB Svensk Exportkredit (SEK) och Exportkreditnämnden (EKN) har mandat att stärka svensk exportnäring och möjliggöra affärer av svenskt intresse. Det innebär att alla komponenter inte måste vara tillverkade i Sverige om affären ändå leder till ny export och nya jobb här.

Däremot är försvarsmateriel annorlunda eftersom särskilda tillstånd krävs från Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP). Sådana beslut meddelas enligt ett strikt regelverk som är demokratiskt beslutat och har ett brett parlamentariskt stöd i Riksdagen. De exportkrediter som SEK kan ställa ut förutsätter alltid att tillstånd från ISP finns. Inga krediter kommer att betalas ut för de delar där tillstånd saknas.

Allan Widman efterlyser i sin debattartikel vilka svenska intressen som tillgodoses då SEK engagerar sig även i Brasiliens anskaffning av kringutrustning till de Gripen-plan man har beställt. Det finns en lång rad olika tillbehör och andra system som en kund kan tänkas vilja använda tillsammans med Gripen. Dessa måste integreras med själva flygplanssystemet, vilket är ett dyrt och inte alls okomplicerat arbete som flygplanstillverkaren gör bäst.

När ett visst system har integrerats med flygplanet kan denna kombination erbjudas andra framtida kunder, vilket ökar Gripens konkurrenskraft. Det finns mer än ett skäl för SEK att betrakta stöd till Brasiliens köp av kringutrustning till Gripen som ett svenskt intresse.

Gripen-affären är ett gott betyg till svensk industri och det svenska exportkreditsystemet. Affären har stor betydelse för jobben i Sverige.

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister