Digitalisering

Körkort i mobilen testas i USA

Foto: Gemalto
Foto: Gemalto

Världens största SIM-kortstillverkare, Gemalto, har fått statligt bidrag för att testa digitala körkort i flera amerikanska delstater.

Publicerad

Under två år ska holländska Gemaltos smartphonebaserade körkort provas i delstaterna Colorado, Idaho och Maryland, samt i huvudstaden Washington DC. Pilotprojektet har fått statligt stöd från US National Institute of Standards and Technology (NIST), och kommer enligt Gemalto att genomföra ”en interoperabel lösning i en storleksordning som aldrig setts förut på marknaden”.

Det digitala körkortet beskrivs också som ett säkert komplement till det fysiska ID-kortet.

Projektet ska fokusera på att lösa frågor kring registrering och delning av information, uppdatering av uppgifter och behörigheter, samt polisiär kontroll. Genom effektivare kontroll av personuppgifter ska det digitala körkortet ge användaren ökat skydd mot identitetsstölder.

”Detta projekt tar itu med de många olika möjligheterna med digitala identiteter. Gemaltos lösning förkroppsligar NIST:s riktlinjer för säkra identiteter i cyberrymden. Vårt mål är att utveckla den bästa tekniken och genomförandestrategin för att upprätthålla medborgarnas säkerhet och samtidigt respektera deras privatliv”, säger Katerina Megas, projektchef på NIST, i en kommentar.