Digitalisering

Kommunal gratissurf kan vara olaglig

Helsingborg var tidigt ute med gratis wifi och erbjuder tjänsten på många platser. I Nässjö har den första kommunala surfpunkten nyligen tagits i drift.
Helsingborg var tidigt ute med gratis wifi och erbjuder tjänsten på många platser. I Nässjö har den första kommunala surfpunkten nyligen tagits i drift.

Kommunernas erbjudanden om gratis internetuppkoppling på allmän plats kan strida mot kommunallagen.

Publicerad

Med tillgång till gratis uppkoppling på gator och torg gör sig allt fler kommuner populära hos invånare och besökare. Men kommunerna är inne på obruten mark - det är inte säkert att fritt wifi ryms inom lagens ramar.

Senast i raden att erbjuda trådlöst nätverk är Nässjö. Sedan två veckor tillbaka går det att surfa gratis på Stortorget och längs gågatan i Nässjö. Det är ett svar på invånarnas önskemål om att kunna surfa med sina smartphones, säger Stina Granberg, planerings- och utvecklingschef i Nässjö kommun.

– Vi tror att det behövs helt enkelt för att en modern mötesplats i dag kräver det.

Helsingborg är en av de kommuner som var tidigt ute med fritt wifi på utvalda ställen, inklusive skolor och andra offentliga byggnader men också vissa parker och torg. Tillgång till internet är en demokratisk fråga, tycker Joakim Jardenberg, utvecklingsledare för internet på Helsingborgs stad.

– För allt fler är internet lika viktigt som el i väggen och vatten i kranen. När mobildata blir allt dyrare måste vi säkerställa att det inte är en ekonomisk fråga att kunna delta i det demokratiska samtalet.

I Helsingborg krävs ingen registrering utan nätet är helt öppet. Men de risker som är förenat med anonym användning, är inget unikt för Helsingborgs wifi-nät, utan är något som surfare helt enkelt behöver lära sig att hantera, menar Joakim Jardenberg.

– Allt som du inte har hundra procent kontroll över bör du betrakta som osäkert.

Det finns ingen statistik på hur många kommuner som i dag erbjuder fritt wifi. Men trenden pekar på att allt fler kommuner går i sådana tankar och därför har Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram en vägledning för dem som överväger att införa tjänsten. I nuläget är det oklart om fritt wifi ligger inom ramen för kommunala befogenheter, enligt SKL. Eftersom ingen ännu överklagat en kommuns beslut att införa wifi, så har saken inte prövats mot kommunallagen.

– Det är fortfarande en öppen fråga, om det här verkligen är något kommuner ska syssla med. Än så länge finns det utrymme för kommunerna att ta lite olika inriktning, utan att det är fel åt något håll, säger Jeanna Thorslund, jurist på SKL.