Digitalisering

Kommitté kan inte granska FRA

Signalspaningskommittén har inte tillräckligt med underlag för att bedöma hur enskilda påverkas av signalspaning i kabel. Det skriver de parlamentariska ledamöterna i ett betänkande i dag.

Publicerad

Signalspaningskommitténs arbete har letts av moderaten Inger Rénè sedan den 9 juni 2009. I dag lämnade hon över kommitténs synpunkter på hur FRA, Försvarets radioanstalt, jobbar med integritetsskyddet.  
Kommittén bedömer att FRA enligt vad man säger sig ha iakttagit följer FRA signalspaningslagens intentioner.
Samtidigt påpekar man att signalspaningen i kabel befinner sig i sin linda och man anser att det är för tidigt att uttala sig samlat om konsekvenserna för enskildas integritet och privatliv.
Kommittén presenterar en rad andra synpunkter när det gäller integritetsskyddet vid i FRA:s verksamhet:
*Verksamheten  måste följas upp när signalspaningsvolymerna i kabel växer framöver.
*FRA måste utveckla metoder som ”så långt som möjligt säkerställer att inhemsk trafik inte inhämtas”.
* Möjligheten för myndigheterna att underrätta enskilda om att de varit föremål för signalspaning fungerar i praktiken inte som integritetsskydd.
*Kommittén har i dialog med FRA bedömt att operatörerna på FRA behöver ha gemensamma metoder för att bedöma proportionaliteten i olika beslut. Sådana stöd utvecklas nu men  kommittén menar att de behöver följas upp.
*Tillsynsmyndigheten Siun, Statens inspektion för underrättelseverksamheten, måste få resurser som motsvarar dess omfattande uppdrag.
*De förändringar som skett eller genomförs på FRA behöver ha hunnit verka en längre tid för att de ska kunna bedömas ur integritetsaspekt.
Kommittén har tidigare fått uppgifter via mejl som avslöjar att FRA inte systematiskt tillräckligt noga undersöker vilken underrättelseinformation man lämnar ut till utlandet.
När det gäller det internationella utbytet och möjliga integritetsrisker kring detta, skriver kommittén nu kortfattat att FRA har rutiner för att förhindra att uppgifter som skadar svenska intressen lämnas till utlandet.
Man påpekar dock att Siun har en viktig roll när det gäller att kontrollera det samarbetet. Enligt Siun:s verksamhetsplan ska nämnden ta beslut om en granskning av integritetsaspekterna av samarbetet med utländska signalspaningsorgan den 15 juni.