Miljö

Kommissionen avvaktar med avgörande om kärnkraften

EU-kommissionärerna Valdis Dombrovskis och Mairead McGuinness är ansvariga för kommissionens nya förslag om vilka investeringar som kan klassas som hållbara ur miljö- och klimatsynpunkt. Arkivbild. Foto: Kenzo Tribouillard/AP/TT

Kärnkraften får vänta och naturgasen är varken inkluderad eller utesluten. EU-kommissionen tassar försiktigt i sin omdiskuterade klassificering av hållbara investeringar.

Publicerad

Förslaget om EU:s så kallade gröna taxonomi har i flera månader varit lika omdiskuterat som svårförstått. EU-kommissionens första utkast till hur olika områden ska ses som miljömässigt hållbara har mötts av kritik för att vara både för hårda och för lindriga.

Nu görs ett nytt försök.

– Det här har inte varit en enkel uppgift. Jag har inte sett så skiftande åsikter i något annat ämne. Men nu tror jag att vi har hittat ett balanserat förslag, säger EU:s finansansvarige förste vice ordförande Valdis Dombrovskis på en presskonferens i Bryssel.

Vatten och skog

För svensk del har såväl politiker som näringsliv oroats över kommissionens ursprungsplaner när det gäller vattenkraft och skogsbruket. Sedan i vintras har regeringen legat på hårt för att få ändringar till stånd.

Nu heter det bland annat att kriterierna ändrats ”för att hitta rätt balans mellan att skydda ekosystem och vatten, samtidigt som vattenkraften främjas och utan att användarna utsätts för överdrivna administrativa bördor”.

För skogsbruket och bioenergin betonas i sin tur att uppdateringar av villkoren är att vänta allt eftersom.

– Det här är ett levande dokument. Det kommer att utvecklas, lovar finansmarknadskommissionären Mairead McGuinness på presskonferensen.

Samtidigt trycker hon på vikten av att agera och hänvisar till den klimatlag som EU:s medlemsländer och EU-parlamentet nu till sist enats om.

– Vi har satt målet att vara klimatneutrala till år 2050. Dagens paket är en del av det. Nu gäller det att också förvandla orden till handling, säger McGuinness.

Kärnkraft och gas

I flera andra EU-länder har kärnkraftens vara eller icke vara i hållbarhetssystemet utgjort den främsta stridsfrågan.

Kommissionen väljer nu att avvakta med ett avgörande, i väntan på en rapport från två oberoende expertgrupper som ska säga sitt inom tre månader.

– De kommer att vara klara under sommaren. Det här är ett arbete som vi behöver ta hänsyn till, anser Dombrovskis.

Även naturgasen är ett hett ämne – där EU-kommissionen lyckas säga både ja och nej.

”Taxonomireglerna varken utesluter eller omfattar naturgas”, heter det tills vidare, också där i väntan på uppdateringar senare under året.

– Valet hade annars varit att inte göra något förrän allt är klart. Men vi har inte råd med det, förklarar McGuinness.

EU:s gröna taxonomi

EU:s gröna taxonomi är ett slags verktyg för att kolla om investeringar är miljö- och klimatvänliga.

Syftet är att guida investerare så att pengar investeras i grönare verksamheter i stället för i verksamheter som inte är klimat- eller miljövänliga.

Det bygger på sex olika klimatmål. Nu slås reglerna för de två första målen fast.

För att en investering ska klassas som grön ska den klara kriterierna för minst ett av målen och samtidigt inte påverka de övriga negativt.

1. Begränsning av klimatförändringarna.

2. Anpassning till klimatförändringarna.

3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser.

4. Omställning till en cirkulär ekonomi.

5. Att förebygga och begränsa föroreningar.

6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

Källa: Regeringen