Innovation

Komagen effektiv bränslefabrik

Gräs som bryts ned av mikrober I komage. Foto: Foto: Damon Tighe
Gräs som bryts ned av mikrober I komage. Foto: Foto: Damon Tighe
Eddy Rubin
Eddy Rubin

En ko släpper ut drygt en halv kubikmeter metangas om dagen. Nu letar forskarna i deras våmmar efter de bakterier som så effektivt omvandlar ängarnas gräs till energirik gas.

Publicerad

Efter att ha studerat mikroberna i maginnehållet har de funnit en mängd nya gener som kan hjälpa till att bryta ned växternas cellulosa till användbart biobränsle. Tidigare har sökandet efter sådana gener i laboratoriet varit kostsamt och tidsödande. Men tack vare komagen har det gått betydligt snabbare.

De amerikanska forskarna har lyckats kartlägga tiotusentals gener som kan bidra till nedbrytningen av cellulosa. Och de har funnit åtminstone femton mikrober i komagen, som inte överlever i labbet, som kan sönderdela biomassa.

- Mikroberna har utvecklats under miljontals år för att bryta ned biomassa, säger Eddy Rubin, som lett studien vid Joint Genome Institute (JGI).

Slutsatsen är att mikroberna tillsammans bygger upp ett komplext samhälle där de tillsammans bidrar till nedbrytningen av biomassan. Liknande samhällen av organismer finns även i andra ekosystem, som i termiters inälvor, komposthögar och på skogsmark

Den kunskapen kan i sin tur användas för att snabba på och effektivisera tillverkningen av biobränslen i framtiden, hoppas forskarna.