Miljö

Koluppvärmda hem bakom farliga partikelnivåer i Polen

Kraków en av Polens största städer, har förbjudit förbränning av kol och trä, vilket har bidragit till en förbättring av luftkvaliteten där. Foto: Cezary Kowalski/Zuma Press
Kraków en av Polens största städer, har förbjudit förbränning av kol och trä, vilket har bidragit till en förbättring av luftkvaliteten där. Foto: Cezary Kowalski/Zuma Press

Av de 100 europeiska städerna med mest luftföroreningar finns 29 i Polen. Orsaken är kol, som fortfarande används för uppvärmning i många hushåll i landet. 

Publicerad

PM2,5-partiklar, partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer, har kopplats till negativa effekter på hälsan, både på kort och lång sikt. 

En mätning av halterna PM2,5-partiklar den 18 januari 2021 visar att nivåerna låg betydligt högre i polska städer jämfört med övriga EU, visar The Economist. Nivåerna var så höga att de bedömdes vara ohälsosamma för alla, inte bara känsliga grupper. 

Förklaringen stavas kol, som beräknas stå för så mycket som 80 procent av landets utsläpp av PM2,5-partiklar. Det är framför allt uppvärmning av hushåll under vintern som är förklaringen. 

2015 stod förbränning av kol för att värma upp polska hushåll för 77 TWh, vilket kan jämföras med Sveriges totala elproduktion som ligger på lite mer än det dubbla (164,4 TWh år 2019, enligt Energimyndigheten). 

En förändring är på gång. Bland annat har EU öronmärkt två miljarder euro för att hjälpa Polen med en grön omställning. Kraków har sedan tidigare förbjudit förbränning av kol och trä, vilket förbättrat stadens luftkvalitet.