Innovation

Kolloidalt silver som kur mot sjukdomar stoppas

Företaget Ion Silver som måste omedelbart upphöra med att sälja och marknadsföra Kolloidalt silver som medel mot sjukdomar. Det har Läkemedelsverket beslutat.

Publicerad

Kolloidalt silver är silverpartiklar i metallisk form som svävar omkring i en lösning. Partiklarna avger joner som är bakteriedödande. Medlet får säljas som vattenreningsprodukt inom EU. Däremot är det förbjudet att sälja som kosttillskott eftersom de räknas som livsmedel. Och som sådana anser EU inte att det är tillräckligt utrett att de är säkra.

Kolloidalt silver säljs i dag av skåneföretaget Ion Silver som vattenreningsprodukten Ionosil. Men Läkemedelsverket har även fått in uppgifter om att företaget i sociala medier och på föreläsningar marknadsför medlet som behandling mot mängder av sjukdomar. Dit hör, enligt Läkemedelsverket, cancer, malaria, reumatism, bältros, KOL, TWAR, borrelia, multipel skleros, ebola, psoriasis, kräksjuka samt reumatisk värk.

- Att marknadsföra en produkt som läkemedel, utan att det först har godkänts, bryter mot läkemedelslagen, konstaterar Martin Burman, utredare vid enheten för kontroll av läkemedel och narkotika på Läkemedelsverket.

Verket har därför beslutat att Ion Silver måste upphöra att koppla medlet till bot eller behandling av sjukdomar.

- Beslutet gäller omedelbart och är förenat med ett vite på 800 000 kronor per gång i fall företaget bryter mot beslutet.

Läkemedelsverket anser att påståenden om att Ionosil eller kolloidalt silver i allmänhet kan bota sjukdomar riskerar att locka konsumenter och patienter att köpa Ionosil i stället för att vända sig till sjukvården för att få korrekt behandling.

Företaget har nu tre veckor på sig att överklaga beslutet. Det kommer de också att göra uppger vd Anders Sultan.

- Vi har aldrig gått ut och sålt produkten som något annat är en vattenreningsprodukt.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!