Populärteknik

Kokong gör att du slipper öppet kontorslandskap

Foto: MIT
Foto: MIT

Google och MIT har samarbetat om att ta fram en lösning för dagens moderna arbetsplatser utan avskilda rum: En möteskokong.

Publicerad Uppdaterad

Det hopfällbara mötesrummet i kokongform skärmar av det öppna kontorslandskapet. Det fälls ner från taket och har plats för åtta personer, som efter avslutat möte enkelt kan fälla upp det och ha det ur vägen igen. Rummet är framtaget vid MIT:s Self Assembly Labs och demonstreras på Googles kontor.

Eftersom anställda i öppna kontorslandskap i genomsnitt blir avbrutna en gång var elfte minut, med stress och lägre effektivitet som följd kan behovet av avskärmning vara enkel att förstå. Undertecknad undrar när kokongen som kan innesluta en persons skrivbord och förse sin invånare med enskild arbetsro dyker upp.