Övriga nyheter

Knausgård: Det är en skam att Norge letar olja i Arktis

Att Norge forsätter leta olja i Arktis får hård kritik från flera håll. Den kända författaren Karl Ove Knausgård kallar det ”en skam”.

Publicerad

I januari i år bjöd den norska staten in oljeindustrin för att leta olja i ett helt nytt område i Barents hav på gränsen mot Ryssland. Det är första gången sedan 1994 som regeringen bjuder ut licenser för oljeletning i nya vatten.

Oljeministern talar om ”unika möjligheter att skapa värde, tillväxt och jobb, särkilt i Nordnorge”.

Men kritiken har inte låtit vänta på sig. En som reagerar är succéförfattaren Karl Ove Knausgård som kallar oljeutvinningen i Arktis för ”en skam”. Han är en av drygt 200 framträdande personer som tillsammans med flera organisationer hotar med att stämma den norska staten om oljebolagen tillåts göra nya provborrningar.

Att exploatera Arktis känsliga miljöer strider mot den norska grundlagen, menar de som skrivit under uppropet. Lagen säger att naturresurserna ska utnyttjas på ett sätt som tar hänsyn även till kommande generationer.

En omstridd fråga är var gränsen ska anses gå mellan is och öppet vatten. I samband med utlysningen av de nya områdena för att leta olja och gas, flyttade regeringen den så kallade iskanten norrut.

Att borra ända upp till iskanten är en katastrof, anser Sigurd Enge, rådgivare för marin förvaltning på den norska miljöorganisationen Bellona.

– Vi talar om ett sårbart havsområde och ett unikt ekosystem som Norge har ansvar för att skydda, säger han.

Bellona har länge kritiserat att den norska staten gynnar oljeindustrin. Utbyggnaden av Snövit har till exempel fått stora statliga stöd som Bellona ifrågasatt vid flera tillfällen.

Totalt är de fördelaktiga skattereglerna för oljebranschen värda drygt 20 miljarder kronor om året, enligt Bellonas beräkningar.

– Det är fördelar som andra branscher inte har och som vrider det norska näringslivet mot olja och gas, något som vi vet att vi måste röra oss bort från under kommande år, säger Sigurd Enge.

Många tvivlar också på lönsamheten. Olika beräkningar pekar på att det krävs ett oljepris på minst 60–70 dollar per fat för att det ska gå att räkna hem de stora investeringarna som krävs i Barents hav. Statoil har till exempel meddelat att man senarelägger utbyggnaden av fältet Johan Castberg, som ligger cirka 10 mil norr om Snövit med hänvisning till att kostnaderna behöver sänkas ytterligare.

Oljepriset har rasat det senaste året och ligger i dag strax över 60 dollar.

Sårbart ekosystem

  • Djur och växter i Arktis är anpassade till extrem kyla, extremt mörker och hårda stormar. Men också till korta somrar med ljus dygnet runt och intensiv blomning.
  • Isbjörnar, sälar, sjöfåglar, fiskar och plankton är dessutom beroende av havsisen, bland annat för att fånga mat. En viktig föda för fisken är plankton som samlas vid iskanterna på våren.
  • Det varmare klimatet gör att sommarisarna förändras, vilket påverkar djurens möjligheter att överleva. Samtidigt ökar fartygsaktiviteten och oljeborrningar i en del av världen som varit mer eller mindre orörd hittills.