Innovation

Klonen är död - leve stamcellen

Outi Hovatta, världsledande stamcellsfoskare vid Karolinska institutet i Huddinge, jobbar med nya tekniken att programmera om färdigutvecklade hudceller. Foto: Jörgen Hildebrandt
Outi Hovatta, världsledande stamcellsfoskare vid Karolinska institutet i Huddinge, jobbar med nya tekniken att programmera om färdigutvecklade hudceller. Foto: Jörgen Hildebrandt
Grafik: Ingemar Franzén
Grafik: Ingemar Franzén

Det var för svårt. Forskare över hela världen överger nu försöken att få mänskliga reservdelar med hjälp av terapeutisk kloning. <br></br> -?Vi jobbade två år med tekniken, det var helt värdelöst, säger Outi Hovatta, världsledande stamcellsforskare vid Karolinska institutet i Huddinge.

Publicerad

Att använda kroppens egna celler för att med hjälp av en äggcell skapa ett litet embryo med samma arvsmassa. Det är syftet med terapeutisk kloning, eller somatisk kärnöverföring, som facktermen är. När embryot är cirka fem dagar gammalt, eller runt ett hundratal celler, förstörs det och celler som kan användas som reparationsceller tas ut.

De etiska frågorna har varit svåra och kontroversiella, men förhoppningarna kring tekniken har varit så stora att flera länder, däribland Sverige, ändrat sin lagstiftning för att tillåta forskning inom området. Forskare och patientföreningar har hoppats på bot mot svåra sjukdomar som cancer, hjärtinfarkt, ms, alzheimer och parkinsson. Till och med förlamade har fått hopp om bot.

Men tekniken visade sig vara en återvändsgränd. Under det senaste året har forskare över hela världen övergivit tekniken.

-?Vi har forskat på tekniken i två år och kommer inte att fortsätta, säger Outi Hovatta, professor i gynekologi vid Karolinska institutet och ledande stamcellsforskare.

-?Nu sammanfattar vi forskningen, sedan sätter vi punkt.

För att lyckas med tekniken ska det befruktade ägget helst dela sig upp till cirka 120 celler. Först då har cellerna visat att de är livskraftiga.

-?Vi lyckades aldrig få embryot att dela sig till fler än åtta celler, säger Outi Hovatta.

En av de första att vända tekniken ryggen var ikonen inom området, Ian Wilmut, professor i regenerativ medicin vid universitetet i Edinburgh, och pappa till det klonade fåret Dolly. För Ny Teknik berättar han att han efter tio års forskning helt övergivit tekniken.

-?Jag tappade sugen när jag förstod att rapporterna om klonade mänskliga embryon från Sydkorea var en bluff, säger han.

Men att forskarna nu överger terapeutisk kloning innebär inte att dörren till mediciner i form av patientegna celler stängs. Under de senaste två åren har en ny metod vuxit fram. Tekniken innebär att hudceller från en patient programmeras om till att bli stamceller, som i sin tur kan styras till att bli den celltyp man behöver. Resultatet kallas "induced pluripotent stem cells" - ips.

Forskare som Ny Teknik har talat med är också eniga om att forskningen på terapeutisk kloning inte varit förgäves. Den har givit kunskap om hur celler ska hanteras för att trivas, något som i sin tur är en förutsättning för att den nya tekniken ska kunna lyfta.

Stamceller - Utvecklingen år för år

CellLivets minsta enhet. Ett utrymme, omslutet av ett membran, som innehåller en komplett uppsättning arvsanlag, plus de proteiner och andra ämnen som cellen behöver för att överleva.

StamcellOmogna ursprungsceller, som har förmågan att utveckla sig till ett stort antal olika specialiserade celler.

Stamcellslinjeär alla stamceller som odlats fram från ett och samma embryo. Om stamcellerna är av god kvalitet, och inte åldras, kan samma stamcellslinje ge obegränsade mängder stamceller.

Embryoär det första stadiet i fostrets utveckling, från befruktning till dess att fostrets delar börjar skönjas efter en till två månader.

Embryonal stamcellFinns i befruktade ägg som är yngre än en vecka. De första dagarna kan alla stamceller utvecklas till var sitt nytt embryo, efter en vecka har de hunnit specialisera sig mer. Embryonala stamceller tas från embryot 5 till 7 dagar efter befruktningen.

Vuxna stamcellerCeller i kroppen hos en vuxen människa som inte är färdigspecialiserade utan delar sig, varvid de ger upphov till dels en ny stamcell, dels en cell som utvecklas mot en specialiserad cell.

StamcellstransplantationHpct, hematopoetisk stamcellstransplantation, är en behandling som används vid bland annat leukemi. Då slår man först ut den sjuka benmärgen med cellgifter och eventuellt även strålning, för att sedan föra in stamceller i blodet. Stamcellerna kommer att bilda den nya benmärgen och producera röda och vita blodkroppar, samt blodplättar.

KlonEn klon är en individ som har exakt samma arvsmassa som en annan individ. Kloner skapas genom att arvsmassan från en vuxen individ förs in i en obefruktad äggcell som tömts på sin arvsmassa. Ägget börjar delas sig och ett embryo utvecklas.

Terapeutisk kloninginnebär att arvsmassan från en patient förs in i en äggcell. Embryot tillåts dock inte utvecklas till foster. I stället förstörs det efter 5 till 7 dagar. Stamcellerna tas till vara för att styras till den typ av celler som patienten behöver. Genom att cellerna är kroppsegna behövs inga immunförsvarsnedsättande medel.

Reproduktiv kloninginnebär att det embryo som bildas vid kloning får växa till att bli en ny individ. Fåret Dolly är exempel på detta.

Pluripotenta stamcellerär en sorts stamceller som kan utvecklas till flertalet av kroppens celltyper. Cellerna finns i veckogamla embryon, och hos blivande könsceller hos foster.

Differentieringär utvecklingen av en stamcell till en alltmer specialiserad typ av cell. Dedifferentiering innebär att till exempel en nervstamcell kan "backas" till en stamcell, som sedan kan utvecklas till exempelvis en blodstamcell.

Inducerade pluripotenta stamceller(IPS) Färdigutvecklad cell som, med hjälp av genöverföring, har gått baklänges i sin utveckling och blivit stamcell igen. Tekniken används dels för att studera mekanismer bakom svåra sjukdomar, dels för att forska fram metoder att ge en patient kroppsegna celler av den typ som behövs för att bota en skada.


1908 Uttrycket stamcell föreslås som ett vetenskapligt begrepp.
1963 Kanadensiska forskare bevisar att stamceller finns i benmärgen.

1978 Blodstamceller upptäcks i navelsträngsblod.
1981 Embryonala musstamceller framställs genom terapeutisk kloning av en mus.
1998 Forskare vid Karolinska institutet visar att det finns stamceller i människans hjärna.

1998 Amerikanska forskare får stamceller från ett embryo att överleva i flera generationer.

2000 Forskare vid KI i Huddinge får tillstånd att framställa stamceller från embryon som blivit över vid konstgjord befruktning.

2001 Etiska diskussioner om när livet startar och om det är rätt att förstöra embryon för att hitta bot åt svårt sjuka tar fart.

2001 President Bush lägger in sitt veto mot forskning på embryonala stamceller. Fokus hamnar på svenska forskare, som har ett antal cellinjer framme.


2003 Svenska stamcellsforskare får patent i USA på sin metod att isolera stamceller som finns i hjärnan hos människor.

2004 En koreansk forskare publicerar data som visar att han lyckats skapa ett mänskligt embryo genom kloning. Senare visar det sig att han förfalskat sina data.

2004 En koreansk forskare publicerar data som visar att han lyckats skapa ett mänskligt embryo genom kloning. Senare visar det sig att han förfalskat sina data.
2005 FNs generalförsamling röstar för en icke bindande deklaration som uppmanar alla länder att förbjuda alla former av kloning.

2005 Sverige tillåter forskning på befruktade ägg för att bota svåra sjukdomar. Lagen tillåter även skapandet av stamceller genom somatisk cellkärnöverföring.

2005 Brittiska forskare hävdar att de funnit en ny typ av stamcell i navelsträngsblod.
2006 President Bush lägger på nytt in sitt veto mot ett lagförslag som föreslår att förbudet mot statliga medel till embryonala stamceller rivs upp.
2006 Den japanske forskaren Sinya Yamanaka vid universitetet i Kyoto rapporterar att han lyckats få färdigutvecklade musceller att gå tillbaka till att bli embryonala stamceller
2007 Storbritannien gör en lagändring som gör det möjligt att få tillstånd att skapa hybridembryon till människa-djur.

2007 Den japanska forskaren Yamanaka och en amerikansk forskargrupp får oberoende av varandra en hudcell från en människa att gå tillbaka till att bli en pluripotent stamcell.
2007 Nobelpriset i medicin går till en trio forskare för deras arbete med hur man kan odla stamceller, och hur möss med vissa utslagna gener kan skapas.
2008 USAs blivande president Barack Obama lovar att lyfta Bushs embargo mot forskning på nya embryonala stamceller.