Innovation

Klisterkulan limmar först vid tryck

Klistret aktiveras vid tryck. Foto: Mat horizons
Klistret aktiveras vid tryck. Foto: Mat horizons

Limmet som fäster först när det utsätts för tryck gör det möjligt att limma komponenter i svårtillgängliga utrymmen.

Publicerad

Inspirerade av hur bladlöss skyddar sig från att drunkna i den näringsrika honungsdaggen har forskare vid Osaka Institute of Technology under ledning av Syuji Fujii utvecklat ett lim som fäster först när det utsätts för tryck.

De utgick från viskoelastiska polymerer, psa, som exempelvis används i tejp, och som omedelbart fäster vid fasta ytor. Denna egenskap gör limmerna svåra att hantera i exempelvis trånga utrymmen, exempelvis vid tillverkning av elektronikprodukter.

Men genom att forma limmet, n-butylakrylat, som små kulor och belägga ytan på dessa med ett hydrofobt lager nanopartiklar av calciumkarbonat får klisterkulorna sina fästande egenskaper först när skalet krossas under tryck.

Det öppnar för möjligheten att i tillverkningsindustrin applicera limmet även i trånga utrymmen och sedan aktivera de klistrande egenskaperna vid önskad tidpunkt.

Än så länge är limkulorna relativt stora – ca 2 mm. Men de japanska forskarna ska vidareutveckla tekniken så att kulorna kan minska i storlek.

Mer om tekniken här