Miljö

Kemiska bryggaren renar jord från tungmetaller

Slagghögar vid ett smältverk i Northumberland, Storbritannien. Foto: Science Photo Library
Slagghögar vid ett smältverk i Northumberland, Storbritannien. Foto: Science Photo Library
Mark förorenad av tungmetaller i Walsall, West Midlands, Storbritannien. Foto: Science Photo Library
Mark förorenad av tungmetaller i Walsall, West Midlands, Storbritannien. Foto: Science Photo Library

Stanfordforskare utvecklar ett nytt sätt för att sanera förorenade jordmassor från tungmetaller som kadmium och bly. Metoden påminner om hur en kaffeperkolator fungerar.

Publicerad

De metoder som finns tillhanda för att sanera tungmetaller ur jordmassor är långsamma, dyra och omständliga. Exempelvis kan man plantera växtlighet som plockar upp ämnena, men det krävs vanligtvis flera skördar innan nivåerna i marken går ned.

Forskare vid Stanford-universitet började med tester där de tvättade materialet med vatten, men den kemiska bindningen mellan jorden och metallerna visade sig vara för stark. Då valde de att använda EDTA, etylendiamintetraättiksyra, en artificiellt framställd syra som bland annat används i preparat vid svår blyförgiftning. Syran binder blyet och patienten kan sedan kissa ut tungmetallen.

Teamet har utvecklat ett tillvägagångssätt som kan liknas vid hur en perkolator brygger kaffe, där vattnet cirkulerar genom kaffet flera gånger. Syrablandat vatten har gått genom material som innehåller kadmium och bly, och resultatet är ren jord.

Har testat på bly, kadmium och koppar

Forskarna har kört det smutsiga vattnet genom ett elektrokemiskt filter som har fångat tungmetallerna och brygden kan sedan gå ett varv till i perkolatorn. I och med att EDTA behåller en stark negativ laddning även efter att ha tagit hand om den positivt laddade metallen kan syran skiljas från vattnet.

Forskarna har även testat tekniken på koppar, och förhoppningen är att den ska kunna hantera kvicksilver. Deras arbete är publicerat i Nature Communications, och nu siktar forskarna på att kunna patentera sin lösning via Stanford Office of Technology Licensing. 

– Det här är ett nytt tillvägagångssätt för att sanera jordmassor. Vårt nästa steg är ett pilottest för att försäkra oss om att det som fungerar i labbet även är praktiskt genomförbart i fält – och räkna ut hur mycket den här processen kommer att kosta, säger projektledaren, professor Yi Cui på universitetets hemsida.