Digitalisering

KD vill grundlagsskydda integriteten

Den personliga integriteten bör grundlagsskyddas, skriver kristdemokraterna Acko Ankarberg Johansson, Caroline Szyber och Roland Utbult på DN-debatt.

Publicerad

De tre politikerna vill bland annat att det ska finnas möjlighet att få skadestånd om en myndighet kränkt den personliga integriteten genom att sälja personuppgifter på ett oriktigt sätt.

För att övervaka integritetsfrågorna föreslår de att Datainspektionens befogenheter och resurser ska utökas.