Populärteknik

Kartlägger avsiktliga hot

Elektromagnetiska störningar kan komma från annat håll än rymden. Ett projekt ska kartlägga sårbarheten i Sverige för avsiktliga elektromagnetiska hot.

Publicerad

Sabotage kan ske till exempel genom elektromagnetisk puls, mikrovågsstrålning med hög effekt eller med störningssändare.

Fortifikationsverket och Post- och telestyrelsen har fått nio miljoner kronor för att under tre år undersöka hur sårbart det svenska samhället är mot aktörer som skulle försöka störa till exempel mobilnät och elkraftnät.

– Vi kommer att inleda projektet med att kartlägga hur sårbar den samhällskritiska tekniska infrastrukturen är inom landet när det gäller avsiktliga elektromagnetiska störningar och sedan föreslå rätt skyddsåtgärder, sa Anders Parmér, affärsutvecklare inom fysiskt skydd hos Fortifikationsverket, när projektet presenterades i december.

Projektet ska leda till en handbok för myndigheter och andra i att skydda sig mot avsiktliga störningar.