Innovation

Karolinska institutet planerar genförändring av mänskliga embryon

Mänskligt embryo med fem celler. Foto: AP/TT
Mänskligt embryo med fem celler. Foto: AP/TT
Gentekniken CRISPR/Cas9. Grafik: Jonas Askergren. Fakta: Ulla Karlsson-Ottosson / Magnus Lundgren, Uppsala universitet. (Klicka för större grafik)
Gentekniken CRISPR/Cas9. Grafik: Jonas Askergren. Fakta: Ulla Karlsson-Ottosson / Magnus Lundgren, Uppsala universitet. (Klicka för större grafik)

I veckan kom beskedet att den brittiska forskaren Kathy Niakan får tillstånd att göra genetiska förändringar i mänskliga embryon för att studera tidig fosterutveckling. På Karolinska Institutet finns planer på liknande studier.

Publicerad

– Vi har tillstånd att odla embryon till dag sju och att under den tiden slå av olika gener för att se vad som händer. Vi vill sätta igång snart och tittar just nu på hur det skulle kunna gå till praktiskt, säger Fredrik Lanner, forskare och gruppledare vid Karolinska Institutet.

Precis som den brittiska forskaren studerar han hur mänskliga embryon utvecklas under de allra första dagarna. Under den tiden utvecklas embryot från en enda cell till en blastocyst, en ihålig cellbubbla av 200-300 celler. Det är också nu som cellerna för första gången börjar dela upp sig i olika celltyper.

Uppdelningen av cellerna styrs av vilka gener som är aktiva i varje celltyp och forskarna vill studera hur den differentieringen går till. Tidigare forskning har visat att det här skiljer sig mellan mänskliga embryon och andra djur, så studier på exempelvis möss har inte gått att tillämpa på människor. Det är därför forskarna nu vill göra genetiska förändringar direkt i mänskliga foster.

Planen är att använda befruktade ägg som blivit över från provrörsbefruktningar och styra vilka gener som är aktiverade med hjälp av den nyligen utvecklade metoden CRISPR-Cas9. Det är en teknik som gör det möjligt för forskare att med stor precision slå på och av olika gener.

– Om vi får det att fungera skulle det kunna bli ett väldigt kraftfullt verktyg. Det här hade inte gått att göra det här i mänskliga embryon med äldre tekniker, de har inte varit tillräckligt effektiva, säger Fredrik Lanner.

Att förstå vad som händer under den tidiga fosterutvecklingen är viktig för att bättre förstå vad som går fel vid missfall och för att studera stamceller. Efter att ha fått växa i labbet under sju dagar kommer embryona att förstöras, forskningen handlar alltså inte om att påverka foster som sen ska utvecklas till människor.

– Det här är grundforskning för att vi ska förstå vad som händer under utvecklingen de första dagarna, det är absolut inte tänkt att användas terapeutiskt, säger Fredrik Lanner.

I april 2015 blev kinesiska forskare först med att publicera en vetenskaplig artikel om hur de gjort genetiska förändringar i mänskliga embryon. De använde också CRISPR-Cas9 och försökte påverka en gen som orsakar en allvarlig blodsjukdom.

Gilla Ny Teknik på Facebook