Samhälle

Källor: Cementabeslut på G – trots övergångsregering

Cementa väntar på regeringens beslut om fortsatt tillstånd för kalkbrytningen i Slite på Gotland. Arkivbild. Foto: Karl Melander
Cementa väntar på regeringens beslut om fortsatt tillstånd för kalkbrytningen i Slite på Gotland. Arkivbild. Foto: Karl Melander

Ett beslut om Cementas kalkbrytning på Gotland kan komma att tas inom kort, enligt uppgift till TT.

Publicerad

Regeringskansliet bedömer också att övergångsregeringen kan ta ett sådant beslut.

Bolagets tillstånd för att bryta kalk i Slite på Gotland upphörde den 31 oktober. Då stoppades brytningen.

Men stenkrossen har fortsatt arbeta och produktionen av cement för betong har rullat på med lagrad sten och leveranser från Nordkalk knappt två mil bort från Slite.

Varnar för cementbrist

Cementa har varnat för att det kan uppstå brist på cement om regeringen inte beviljar ett förlängt, tillfälligt tillstånd för fortsatt brytning senast i mitten av november. Anläggningen i Slite står för merparten av den cement som produceras i Sverige och bolaget, bygg- gruv- och anläggningsbranschen och regeringen har varnat för allvarliga samhällskonsekvenser om brytningen inte kan återupptas.

Men Sverige har sedan den 10 november en övergångsregering. En sådan regering anses inte ha samma svängrum för beslut som en ordinarie, även om det enda som är klart utsagt är att den inte kan utlysa extra val.

Men politiskt kontroversiella beslut och beslut som kan vänta ska helst inte tas, enligt det resonemang som regeringarna ledda av Stefan Löfven har fört.

"Övergångsregeringen kan ta beslut"

Flera källor i regeringskansliet har uppgivit för TT att ett beslut om Cementas ansökan nog ändå kvalar in i den typ av ärenden som en övergångsregering kan ta beslut om.

Det beskedet ger nu även en hög tjänsteman i miljödepartementet, där ansökan bereds.

I ett mejlsvar till TT skriver tjänstemannen att ett beslut planeras inom kort och att regeringskansliet har kommit fram till att en övergångsregering kan ta beslutet, om en ny regering inte har kommit på plats.

Miljöorganisationer tänker överklaga

Ärendet finns dock inte med på de officiella listorna inför torsdagens regeringssammanträde, listor som regeringskansliet skickar ut kvällen före sammanträdet. Men regeringen tar ofta beslut om ärenden som inte finns med på de officiella listorna.

Flera miljöorganisationer har aviserat att de omgående tänker överklaga ett regeringsbeslut om fortsatt brytning till Högsta förvaltningsdomstolen.

Fakta: Cementa och tillstånden

Den 6 juli avvisade Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan om ett nytt 20-årigt tillstånd för kalkstensbrytning i Slite på Gotland.

Domstolen skrev: "Miljökonsekvensbeskrivningen även med gjorda kompletteringar är behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön".

Bristerna gällde särskilt bedömningar av inverkan på grundvattnet.

Högsta domstolen sade den 25 augusti nej till att ta upp Cementas överklagan.

Det befintliga brytningstillståndet löpte ut den 31 oktober.

Regeringen har för att undvika cementbrist för svenska bygg- och anläggningsprojekt föreslagit tillfälliga undantag i miljöbalken. Den omfattar bara sten som omfattades av det tillstånd som löper ut i höst, men som ännu inte hunnit brytas.

Lagrådet sade den 16 september nej till regeringens förslag till undantagslag för Cementas kalkbrytning. Men regeringen gick ändå vidare med en proposition och den 29 september röstade riksdagen enhälligt ja till lagförslaget.

Regeringen tog den 21 september emot bolagets ansökan om tillfälligt tillstånd. Ansökan har varit ute på en andra remissrunda till myndigheter och berörda där sista datum var den 8 november.

Den 3 november tog regeringen beslut om att undanta ansökan från miljöprövning, en förutsättning för ett senare beslut om själva ansökan.

Regeringens beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.