Populärteknik

Jordlik planet funnen av Webb – men har den en atmosfär?

En illustration av planeten LHS 475 b. Foto: NASA, ESA, CSA, L. Hustak (STScI)
En illustration av planeten LHS 475 b. Foto: NASA, ESA, CSA, L. Hustak (STScI)

En stenplanet knappt mindre än jorden blev den första exoplaneten att bekräftas av James Webb-teleskopet. Planeten ligger 41 ljusår bort och öppnar dörren för framtida studier av stenplaneter.

Publicerad

James Webb-teleskopet (Webb) har bekräftat sin fösta exoplanet – en planet i omlopp kring en stjärna som inte är solen. Planeten LHS 475 b ligger 41 ljusår bort och kretsar runt den röda dvärgen LHS 475 med en omloppstid på två dagar. 

Exoplaneten har en diameter som är 99 procent av jordens. Med hjälp av instrumentet Nirspec har forskarna bland annat försökt se om planeten har en atmosfär. Av alla teleskop i bruk i dag är det endast Webb som kan göra atmosfäriska mätningar på planeter i jordens storleksordning. 

Redan 31 augusti 2022 riktades Webb mot LHS 475 b men planetens existens har alltså först nu bekräftats. Forskarna valde sitt mål utifrån uppgifter från teleskopet Tess som hintade om en potentiell exoplanet i det observerade stjärnsystemet. Tess har som mål att kartlägga potentiella exoplaneter runt 200 000 stjärnor. 

Forskargruppen som hittat planeten leds av Kevin Stevenson och Jacob Lustig-Yaeger vid avdelningen för tillämpad fysik på John Hopkins universitetet i Maryland, USA.  

– Det råder ingen tvekan om att planeten är där. Webbs fantastiska data bekräftar det. Det faktum att det också är en liten och stenig planet är imponerande för teleskopet, säger Jacob Lustig-Yaeger i ett pressmeddelande

Ljuskurvan som samlats in av Webb visar hur stjärnljuset blockeras av planeten när den passerar mellan oss och stjärnan. Foto: NASA, ESA, CSA, L. Hustak (STScI); Science: K. Stevenson, J. Lustig-Yaeger, E. May (Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory), G. Fu (Johns Hopkins University), and S. Moran (University of Arizona)
Ljuskurvan som samlats in av Webb visar hur stjärnljuset blockeras av planeten när den passerar mellan oss och stjärnan. Foto: NASA, ESA, CSA, L. Hustak (STScI); Science: K. Stevenson, J. Lustig-Yaeger, E. May (Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory), G. Fu (Johns Hopkins University), and S. Moran (University of Arizona)

Inte säkert att planeten har en atmosfär  

Inga tecken på särskilda atomer eller molekyler har setts i det insamlade transmissionsspektrumet från Nirspec, men det behöver inte betyda att planeten helt saknar atmosfär.  

– Det finns vissa jordlika atmosfärer som vi kan utesluta. Planeten kan ha en tjock metan-dominerad atmosfär, liknande den hos Saturnus måne Titan, säger Jacob Lustig-Yaeger i pressmeddelandet.  

Webb har också kunnat avslöja att planeten är några hundra grader varmare än jorden. Om den har en atmosfär tror forskarna att den till exempel kan bestå av koldioxid som på Venus.  

James Webb-teleskopet har tidigare gjort atmosfäriska mätningar av exoplaneten Wasp-39b. Den planeten var dock redan känd och upptäcktes 2011 under Wasp-projektet. 

Transmissionsmätningar från stenplaneten visar inga tydliga tecken på en atmosfär. Foto: NASA, ESA, CSA, L. Hustak (STScI); Science: K. Stevenson, J. Lustig-Yaeger, E. May (Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory), G. Fu (Johns Hopkins University), and S. Moran (University of Arizona)
Transmissionsmätningar från stenplaneten visar inga tydliga tecken på en atmosfär. Foto: NASA, ESA, CSA, L. Hustak (STScI); Science: K. Stevenson, J. Lustig-Yaeger, E. May (Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory), G. Fu (Johns Hopkins University), and S. Moran (University of Arizona)