Premium

Japans bjässe ska utvinna el från havsströmmar

Kairyu består av tre cylinderformade behållare. Foto: IHI
Kairyu består av tre cylinderformade behållare. Foto: IHI
Kairyu testades även i havet 2017. Foto: IHI
Kairyu testades även i havet 2017. Foto: IHI
Här är prototypen i vattnet under tester 2017. Foto: IHI
Här är prototypen i vattnet under tester 2017. Foto: IHI

Med sina 330 ton har kraftverket kallats Big Boy. Egentligen heter det Kairyu och är en prototyp för att omvandla havets strömmar till el. Nu har det testats i japanska vatten.

Publicerad

Under flera år har det japanska bolaget IHI Corporation utvecklat ett kraftverk för att utvinna energi från havets strömmar.

I februari avslutade företaget ett 3,5 år långt test av en prototyp om 100 kW i vattnet vid Tokaraöarna i södra Japan, rapporterar Bloomberg. Prototypen, som kallas Kairyu, hängdes ned i vattnet från ett fartyg. Först släpades kraftverket efter fartyget för att skapa en konstgjord vattenström, därefter sänktes kraftverket ned i en verklig havsström.

Kairyu testades även i havet 2017. Foto: IHI
Kairyu testades även i havet 2017. Foto: IHI

Testerna gjordes tillsammans med teknikbolaget Nedo och visade att prototypen kunde ge ett stadigt elflöde av 100 kilowatt. Nu planerar bolagen att skala upp kraftverket till full storlek, om 2 MW, och ha det i kommersiell drift under 2030-talet eller möjligen senare, skriver Bloomberg.

Kraftverket ska flyta 50 meter under vattenytan

Konstruktionen består av tre cylindriska flytande behållare. Till utseendet påminner systemet lite om ett flygplan, med en cylindrisk flygkropp i mitten och två cylindrar på sidorna.

De två sidocylindrarna har en rotor i änden där två rotorblad snurrar runt av vattenströmmen. Rotorn har en diameter om ungefär elva meter.

Här är prototypen i vattnet under tester 2017. Foto: IHI
Här är prototypen i vattnet under tester 2017. Foto: IHI

De två rotorerna snurrar i motsatt riktning för att kraftverket ska hålla en stadig position i vattnet, skriver IHI i en presentation av tekniken.

Företaget avser att installera systemet i Kuroshioströmmen, som är en av världens starkaste strömmar och som går längs Japans östra kust. Kraftverket ska förankras i havsbottnen och kommer att flyta ovanför förankringspunkten, ungefär 50 meter under vattenytan.

”Det flytande kraftverket som förankras till havsbottnen drar nytta av balansen mellan dess flytkraft och dragkraften som orsakas av havsströmmen. På så sätt genereras elektrisk kraft medan kraftverket flyter på det djup som önskas”, skriver IHI.

Det stadiga flödet i strömmar lockar

Likt vindkraftverk kan rotorbladens vinkel justeras automatiskt efter vattenströmmens hastighet. Därigenom ska el alltid kunna produceras effektivt oavsett vattenströmmens flödeshastighet, enligt IHI.

Det stadiga flödet i havsströmmar är drivkraften bakom den nya tekniken. Medan vindkraft, solceller och tidvattenkraft har kapacitetsfaktorer, alltså utnyttjandegrader (se faktaruta), från 10 till 40 procent bedömer IHI att kapacitetsfaktorn för havsströmmar ligger mellan 40 och 70 procent.

Den starka Kuroshioströmmen skulle kunna bidra med 205 GW i kapacitet, om all dess energi kunde utvinnas, skriver IHI. Det motsvarar nära 70 procent av Japans totala installerade kapacitet för elproduktion 2018, som då var 306 GW, enligt JEPIC, Japan Electric Power Information Center.

Kapacitetsfaktor

Kapacitetsfaktor är samma sak som utnyttjandegrad. Nyckeltalet används för att jämföra olika kraftverks verkliga produktion över en tidsperiod jämfört med dess teoretiska maximala kapacitet om kraftverket producerade med full effekt under årets alla timmar.

Matematiskt räknas kapacitetsfaktorn fram genom att dela elproduktion för ett år med installerad effekt gånger antal timmar på ett år:

Kapacitetsfaktorn = Elproduktion (i kWh)/(Installerad effekt (i kW) x timmar på ett år).