Populärteknik

Jagar lösning på rymdskrotet

I dagarna möts rymdexperter i Tyskland för att diskutera hur skrotet som finns i omloppsbana runt jorden ska tas omhand innan det blir ett ännu större problem för rymdfarten.

Publicerad

Ett par hundra miljoner skrotdelar hotar kommunikationssatelliter, gps-systemet och uppsändningar av olika slag. De är resterna av de 5 000 uppsändningar som gjorts sedan rymdålderns början.

Konferensen som anordnas av ESA, den europeiska rymdstyrelsen, blir den sjätte i raden och den största hittills. Problemet har varit känt sedan 1980-talet, då man började försöka minska nedskräpningen genom bättre design av farkoster. Det räcker inte längre.

-Att aktivt ta bort skräpet har visat sig vara nödvändigt för att stoppa ökningen av skrot, säger Heiner Klinkrad, chef för ESA:s rymdskrotkontor.

I omloppsbana finns i dag 170 miljoner partiklar större än en millimeter, 670 000 större än en centimeter och 29 000 är större än en decimeter. Tillsammans väger de omkring 6 000 ton. Samtliga kan vara farliga för rymdfarkoster.

Ett riskscenario är att större skrotdelar smäller ihop och alstrar mindre som i sin tur fortsätter att krocka och splittras. Det är det så kallade 2009 krockade en amerikansk Iridium-satellit med en rysk militär satellit. Båda förstördes och skapade mer än 2 200 fragment.

En av idéerna som presenteras på konferensen kommer från företaget Astrium, som vill harpunera skräp från en obemannad farkost. Små drivraketer skulle sedan bromsa delarna tills de brinner upp i atmosfären. Andra förslag är att använda lasrar för att knuffa bort fragment, eller att använda nät.