Digitalisering

”It-angrepp kan hota svenska jobb”

Näringsminister Mikael Damberg (S). Foto: TT
Näringsminister Mikael Damberg (S). Foto: TT

Volvo efterlyser bättre svenskt samarbete kring it-säkerhet. Och näringsminister Mikael Damberg instämmer.

Publicerad

En hackerattack kan orsaka fysiska skador med förödande konsekvenser. Det mest kända exemplet är datamasken Stuxnet som för sju år sedan förstörde iranska urananrikningscentrifuger. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) nämner ett annat, mer närliggande, exempel.

– Det tyska stålverket som 2014 blev utsatt för en avancerade attack med omfattande skador på masugnen.

Damberg har haft cybersäkerhet och it-attacker på en framskjuten plats i medvetandet de senaste dagarna. Arbetsgruppen ”Uppkopplad industri och nya material”, som ingår i regeringens samverkansprogram för innovation, träffades den 8 mars för att diskutera ämnet.

– När vi i dag säger att vi inte bara vill jobba med uppkopplade maskiner, utan också med uppkopplade fabriker, ja, då är det klart att om industriella styrsystem, känslig data och affärshemligheter skadas så kan det hota svenska jobb. Det är både en säkerhetsfråga och en affärsutvecklingsfråga, säger Mikael Damberg.

I gruppen ingår representanter från flera av Sveriges största företag, från offentlig verksamhet och några av Sveriges främsta lärosäten. Deras gemensamma syn på svensk it-säkerhet är att det finns gott om expertis i landet, men att den i dag tenderar att stanna i respektive sektor.

Nu ska gruppen verka för en nationell koordination av kunskapen. Ett exempel Damberg nämner är att det know-how som finns hos bankerna kring bland annat identifikationslösningar skulle kunna komma fler till gagn.

En av de mest angelägna representanterna är Volvo, som efterlyser en ny samarbetsorganisation kring it-säkerhet.

– Något sådant måste det här leda till och det är det vi håller på och utvecklar nu, säger Mikael Damberg.

Vad innebär en ”samarbetsorganisation”?

– Jag tror inte vi ska utgå ifrån att vi bygger en ny myndighet eller nya strukturer. Utan vi vill koppla ihop systemen och växla upp – det är snarare så logiken ser ut.

Att just Volvo efterfrågar ett utökat samarbete är ingen tillfällighet: inom kort påbörjar biltillverkaren sitt stora forskningsprojekt Drive Me i och omkring Göteborg. Uppemot 100 självkörande bilar ska testas av familjer på trafikerade vägar.

– Det är helt uppenbart att cybersäkerhet är otroligt viktigt där. En hackad bil eller ett hackat trafiksystem kan skapa kaos, trafikolyckor eller stillastående trafik, säger Mikael Damberg.

Frågorna kring cybersäkerhet handlar för övrigt inte bara om risker, utan också om möjligheter.

– Jag tror att det finns affärsmöjligheter. Sverige är ganska duktiga på delar av det här området, inte minst vad gäller vår militära underrättelsetjänst och säkerhetsfrågor vid sidan om de öppna industriella delarna. Och Sverige tävlar om att vara den ledande nationen vad gäller det uppkopplade samhället. 5g-tekniken utvecklas med sin bas här. Om vi ligger långt fram på det området så tror jag definitivt att det kan utvecklas många nya affärsmodeller och affärsstrukturer kopplat till både säkerhet och det uppkopplade samhället, säger Damberg.