Samhälle

Iran dröjer med besked om avläsning av svarta lådorna

Iran står fast vid beslutet att det nedskjutna flygplanets färdskrivare ska hållas inom landets gränser för att läsas av på plats.

Publicerad

Men landets utredningsmyndighet har ännu inte lämnat besked om när avläsningen ska genomföras, enligt Sveriges representant Peter Swaffer.

– Vad de försöker hitta för lösningar vet inte jag och det vet inte mina kollegor i berörda länder heller, säger Peter Swaffer på Statens haverikommission, som är Sveriges representant i utredningen.

Det ukrainska flygplanets färdskrivare, de så kallade svarta lådorna, kan ge viktiga ledtrådar om vad som hände när det sköts ned av iranskt luftvärn tidigt på morgonen den 8 januari. Samtliga 176 ombord omkom, 17 av dem var medborgare eller folkbokförda i Sverige.

Färdskrivarna ska lämnas över

Ukraina har tryckt på för att färdskrivarna ska lämnas över. I onsdags meddelade Irans försvarsminister Amir Hatami att lådorna har betydande skador, och att försvarsindustrin har fått en förfrågan om att hjälpa till att rekonstruera dem.

Swaffer säger att det är oklart om Iran har kapacitet att genomföra avläsningen på egen hand.

– Efter att ha talat med mina kollegor på den internationella scenen så finns ingenting som tyder på att de (Iran) har det, säger Swaffer.

TT: Har Sverige tillräckligt god insyn i utredningen?

– Vi har den insyn som vi kan förväntas ha i det här fallet. Hade det här skett i USA eller i Tyskland hade jag förväntat mig en annan insyn. Men nu har det skett i Iran, och jag förväntar mig inte att få mer insyn än så här.

Fakta / Sveriges krav på Iran

Den svenska regeringen kräver att Iran genomför en skyndsam, grundlig och transparent utredning av händelseförloppet när Ukraine International Airlines PS752 sköts ned. I det kravet ingår inte att flygplanets färdskrivare ska undersökas utanför Iran.

Enligt tilläggsprotokoll 13 i FN:s Chicagokonvention från 1944 har Sverige rätt att utse en expert i haveriutredningen eftersom svenskar omkom. Även Storbritannien, Kanada och Afghanistan har rätt att utse varsin expert av samma anledning.

Sveriges expert är Peter Swaffer på Statens haverikommission (SHK).

Experten har rätt att besöka olycksplatsen och att under vissa villkor få tillgång till fakta samt information om hur utredningen fortskrider. Experten har även rätt att närvara vid avläsningen av färdskrivarna och att få en kopia av slutrapporten. Iran har meddelat att SHK:s personal ska få närvara vid avläsningen när den genomförs.

Ukraina har rätt att utse en ackrediterad representant eftersom flygplanet tillhör ett ukrainskt flygbolag. USA och Frankrike har samma rätt eftersom flygplanet har designats och framställts i dessa länder. Representanterna har mer långtgående rättigheter än experterna att ta del av bevismaterial och närvara vid undersökningar.

Källa: Utrikesdepartementet, Statens haverikommission