Miljö

IPCC: Det krävs stora förändringar av jordbruket

Väderstad tillverkar bland annat såmaskiner. Totalt har koncernen ungefär 1 100 medarbetare.
Väderstad tillverkar bland annat såmaskiner. Totalt har koncernen ungefär 1 100 medarbetare.
Klimatforskare professor Markku Rummukainen. Foto: Fredrik Sandberg / TT
Klimatforskare professor Markku Rummukainen. Foto: Fredrik Sandberg / TT

För att kunna nå klimatmålen måste vi ändra våra matvanor och ställa om produktionen av livsmedel, manar FN:s klimatpanel i en ny stor rapport.

Publicerad

– Det finns en väldigt stark koppling mellan klimatfrågan och hur vi använder marken, säger Markku Rummukainen, Sveriges representant i IPCC.

Jordbruk och annan markanvändning står för 23 procent av människans utsläpp. Räknar man in utsläppen för att förbereda och bearbeta matproduktionen är siffran 37 procent, enligt en ny rapport från FN:s klimatpanel (IPCC). Rapporten är den mest omfattande i sitt slag.

– Ska vi nå klimatmålen är det nödvändigt att den globala markanvändningen blir hållbar, att dess klimatpåverkan minskar, vilket utöver klimatnyttor bidrar till livsmedelssäkerheten, bevarar ekosystem, ger energisäkerhet och motverkar fattigdom, säger Markku Rummukainen.

500 miljoner lever i områden utsatta för ökenspridning

Enligt rapporten påverkar klimatförändringarna marken, bland annat genom jordförstöring och intensiva skyfall. I dag bor 500 miljoner människor i områden som är utsatta för ökenspridning.

Hur marken brukas påverkar också klimatutsläppen. Enligt rapporten är det därför viktigt att hitta hållbara sätt att använda marken och producera mat, att hitta metoder för bruk och skötsel som inte utarmar jorden och som ger plats för den biologiska mångfalden i systemet.

– Avskogningen i världen är inte hållbar. Den behöver upphöra och återplanteringar kan behövas, säger Markku Rummukainen.

”Växtbaserad kost ger mindre klimatpåverkan”

Vad vi äter, och hur mycket mat vi slänger, spelar också en stor roll. I dag slängs 25-30 procent av all mat som produceras, enligt rapporten.

– Generellt har växtbaserad kost mindre klimatpåverkan och kräver mindre markarealer än djurbaserad. Det handlar i första hand om hållbar konsumtion, balanserad kost och att man ska använda produktionssystem som har låga utsläpp, säger Markku Rummukainen.

– Det finns utmaningar men det finns också många möjliga åtgärder och mycket att vinna på att jobba med klimatet och marken.