Digitalisering

Internetblockad rundas med gammal teknik

Nättrafiken till Egypten har sjunkit till nära noll.
Nättrafiken till Egypten har sjunkit till nära noll.

Modem, kortvågsradio, fax och till och med morse. Nätaktivister tar till gammal teknik för att kringgå internetblockaden i Egypten.

Publicerad

Sedan internettrafiken stängdes av i Egypten i slutet av förra veckan har nätaktivister på olika sätt sökt vägar runt blockaden.

Den svenska organisationen för nätaktivister Telecomix spelar en huvudroll i ansträngningarna att skapa kontakt mellan Egypten och omvärlden med hjälp av modempooler via landtelefonledningar.

- Vi sprider telefonnummer och lösenord till modempooler som en möjlighet att nå internet, säger Christopher Kullenberg, doktorand inom vetenskapsteori vid Göteborgs universitet och en av grundarna till Telecomix.

Han berättar att en grupp inom organisationen också använder kortvågsradio för att ta emot bland annat morse-meddelanden.

För att sprida information om hur internetförbudet kan rundas har nätaktivisterna också tagit till fax. En tysk grupp som kallar sig Anonymous använder fax för att skicka Wikileaksdokument som rör kränkningar av mänskliga rättigheter i Egypten.

Christopher Kullenberg berättar att man står redo med en rad verktyg så snart internetförbindelserna kommer upp igen i Egypten. Det handlar till exempel om att upprätta kryterade vpn-förbindelser, hjälpa till med krypteringsteknik och proxyservrar för att undgå censur.

- Vi driver också ett projekt som vi kallar streisand.me som är en gigantisk speglingsprocess för internetmaterial så att det till exempel se ska gå att komma åt filmer från demonstrationerna även om den egyptiska regeringen försöker blockera dem, säger Christopher Kullenberg.

Att ett land stänger ner hela internet är anmärkningsvärt säger han.

- Det är väldigt ovanligt och har bara skett i Burma tidigare.

Telecomix   kan beskrivas som en mötesplats för nätaktivister över hela världen. Organisationen startades i Sverige för två år sedan i för att påverka utformningen av EUs telekompaket. Christopher Kullenberg uppskattar att cirka 500 personer deltar i de olika projekten

Via systerorganisationen We Re-build sprids information om aktiviteter som rör Egypten.

http://werebuild.eu/wiki/Egypt/Main_Page

Länk till Streisand.me