Populärteknik

Inte uteslutet att asteroiden Apophis kan träffa jorden 2068

Asteroiden Apophis upptäcktes den 19 juni 2004. Foto: UH/IA och Science Photo Library
Asteroiden Apophis upptäcktes den 19 juni 2004. Foto: UH/IA och Science Photo Library

Apophis är ett av få jordnära objekt som kan utgöra ett allvarligt hot mot vår planet. Forskare har nu gjort nya beräkningar för hur stor risken är för en kollision.

Publicerad

När Nasa undersöker vilka asteroider som löper störst risk att kollidera med vår planet hamnar jätteasteroiden Apophis trea på listan. Och det är den 12 april 2068 som kollisionen i så fall väntas ske.

Forskare har nu kunnat få en bättre uppfattning om hur stor risken faktiskt är att Apophis träffar jorden 2068. Detta tack vare observationer från Subaru-teleskopet på Hawaii tidigare i år, berättar Gizmodo.

Hotet är litet, men inte obefintligt, förklarar Dave Tholen, forskare på Institutet för astronomi vid Universitetet i Hawaii, för Gizmodo. Han är medförfattare till studien som har presenterats vid ett möte med Division of Planetary Sciences of the American Astronomical Society, men som ännu inte är publicerad.

Risken för en krock har beräknats vara 1 på 150 000, eller 0,00067 procent. Men enligt Dave Tholen ligger risken närmare 1 på 530 000.

Apophis, som är över 300 meter bred, upptäcktes för första gången 2004. Forskare uppskattade till en början risken för att asteroiden skulle krocka med jorden till 2,7 procent år 2029, men har sedan dess helt uteslutit detta som ett möjligt scenario.