Opinion

”Innovation behövs för att möta samhällsutmaningar”

Vinnova ska stärka svensk innovationskraft - hur kommer migrationsfrågor in i uppdraget, undrar läsaren?
Vinnova ska stärka svensk innovationskraft - hur kommer migrationsfrågor in i uppdraget, undrar läsaren?

REPLIK. Att utveckla och testa helt nya lösningar för migrations- och mottagningssystemet kan ge stor nytta både för samhället och för de människor som berörs. Innovation handlar inte bara om tekniska lösningar, svarar Anna Edwall på Vinnova.

Vinnovas uppdrag är att främja innovationsförmågan i Sverige och det gör vi bland annat genom att stödja innovationsprojekt inom olika områden, som inte bara handlar om forskning. Innovation handlar heller inte bara om nya tekniska lösningar, utan innovation behövs också till exempel inom det sociala området.

Social innovation finns även med som en viktig del EU:s program för forskning och innovation, Horisont 2020.

Våra insatser riktar sig till många olika aktörer i samhället, såsom företag, offentliga verksamhet, lärosäten och även det civila samhället. Vi stimulerar också samarbeten mellan olika aktörer för att utveckla nya lösningar på olika samhällsutmaningar.

När det gäller utlysningen om innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända, så handlar det om att utveckla och testa helt nya lösningar som om de fungerar sedan kan spridas och bidra till ett mer välfungerande migrations- och mottagningssystem.

Självfallet kan inte denna satsning lösa alla de svåra utmaningar som finns inom detta komplexa område. Men vi är övertygade om att innovation på migrationsområdet behövs och kan ge stor nytta både för samhället och för de människor som berörs.

Anna Edwall, handläggare, enheten innovationsledning, Vinnova

Läs frågan här: