Innovation

Inget åtal: Skandalkirurg oaktsam men inte brottslig

Paolo Macchiarini. Foto: Lorenzo Galassi
Paolo Macchiarini. Foto: Lorenzo Galassi

Den tidigare ”stjärnkirurgen” Paolo Macchiarini åtalas inte för de uppmärksammade luftstrupsoperationerna på Karolinska sjukhuset. Åklagarna har lagt ner förundersökningarna mot honom.

Publicerad

(Artikeln har uppdaterats)

– Han är givetvis glad och nöjd, säger Macchiarinis advokat Björn Hurtig till TT.

Det saknades etiska tillstånd, det saknades tillstånd från Läkemedelsverket, ingreppen skedde inte enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och det var i lagens mening oaktsamt att genomföra operationerna – och alla patienter dog.

Ändå väljer åklagaren och förundersökningsledaren Jennie Nordin att lägga ner förundersökningen mot kirurgen Paolo Macchiarini. Anledningen, säger hon till TT, är att brott inte går att styrka.

– Vi kan inte bevisa att det hade blivit bättre med någon annan behandlingsmetod, säger Jennie Nordin.

Det var i juni förra året som Paolo Macchiarini delgavs misstanke om brott i fyra fall. Misstankarna avsåg brott i samband med operationer, varav tre gällde operationer av syntetiska luftstrupar medan den fjärde handlade om helt annan operation som utfördes på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Läs mer om KI-skandalen här

Misstankarna rörde vållande till annans död alternativt vållande till kroppsskada för de tre luftrörsoperationerna samt vållande till kroppsskada för den fjärde operationen.

Men om brott ska gå att stryka måste ett antal kriterier vara uppfyllda, bland annat att operationerna genomfördes av oaktsamhet, i strid mot vetenskap och beprövad erfarenhet, som det heter. Och enligt åklagaren var det oaktsamt att genomföra luftstrupsoperationerna. Men det går inte att styrka att något annat tillvägagångssätt hade varit bättre.

– Det är fel att göra som han har gjort, för han har varit oaktsam. I den bedömningen ligger att han har agerat i strid mot vetenskap och beprövad erfarenhet, säger åklagaren Jennie Nordin.

TT: Så det är inte brottsligt att använda icke-beprövade metoder?

– Vi anser att det är oaktsamt, men vi kan inte styrka brott i förlängningen för vi kan inte bevisa hur det hade blivit om man hade gjort någonting annat.

Läs mer:

Vad gäller den fjärde operationen anser åklagarna att den inte ens var oaktsam.

Det faktum att det saknades etiska tillstånd och tillstånd från Läkemedelsverket var ett uppenbart regelbrott, men preskriptionstiden för dessa handlingar är två år, något Jennie Nordin beklagar.

– Den typen av anmälningar kommer ofta in till polis och åklagare när de redan är preskriberade. Första operationen skedde 2011 och vi fick in anmälan först 2015. Därför måste preskriptionstiden höjas, säger Jennie Nordin.

Advokat Björn Hurtig säger att hans klient är både glad och nöjd över att förundersökningen läggs ner, även om både han och Macchiarini är förvånade över åklagarens bedömning att Macchiarini agerat oaktsamt.

– Samtidigt som de säger att man inte kan redovisa att någon annan metod skulle ha varit bättre. Då förstår varken jag eller Paolo (Macchiarini) varför han agerat oaktsamt, säger Hurtig.