Opinion

”Ingenjörerna riskerar att gå in i väggen”

Pernilla Troberg, arbetsmiljöansvarig Iterio
Pernilla Troberg, arbetsmiljöansvarig Iterio

DEBATT. Orealistiska tidplaner i stora projekt stressar och sliter hårt på ingenjörer. Sverige har inte råd att riskera att en hel yrkeskår går in i väggen, Pernilla Troberg, Iterio.

Varningssignalerna kring stressrelaterade sjukdomar i arbetslivet duggar tätt. Nyligen berördes ämnet också i en artikel i Ny Teknik (Vanligt med övertidsarbete bland ingenjörer) där statistik från Sveriges Ingenjörer presenterades. För de flesta är det en kombination av stressfaktorer både hemma och på jobbet som är orsaken. Men det finns lösningar.

Att motverka stress är förstås en central chefsfråga. Inte minst om vi som arbetsgivare menar allvar i vår strävan mot mångfald kring kön, etnicitet, ålder, personlighet och att skapa harmoniska arbetsplatser. Vi måste ha dynamiska arbetsplatser för att skapa en balans av trivsel, välmående och lönsamhet. Självklart ska man följa upp vad höga övertidsuttag beror på. Men vi behöver gå längre än så. Inte minst i den bransch som mitt företag verkar inom, ingenjörer och konsulter inom samhällsplanering.

Inom vår bransch är det inte ovanligt att medarbetarna är upphandlade för riktigt stora uppdrag över lång tid. Tidplaner som fastställs av uppdragsgivarna i projekten är ofta väl snäva och allt för mycket ska rymmas inom allt kortare projekttider. Uppdragsgivarna förstår inte alltid att de krav de ställer på oss leverantörer inte är anpassade till de krav som arbetet i projektet faktiskt kräver.

Stretar på

Vi diskuterar ofta med uppdragsgivaren och det har sällan varit några problem att få gehör för situationen. Men jag vet också att de diskussionerna inte sker i alla bolag. Där stretar konsulterna på för att tillmötesgå uppdragsgivarna, vilket gjort att konsulter i allt högre grad slår i väggen efter långvarigt högt övertidsuttag för att hinna med.

Sveriges Ingenjörers löneenkät som citeras i artikeln i Ny Teknik bekräftar också den bilden och innebär att många riskerar att drabbas av stressrelaterad sjukskrivning.

Förebyggande arbete behöver inte vara krångligt. Några åtgärder som har effekt för att i tid bemöta risker för utmattningssyndrom handlar om:

  • Frihet under ansvar. Ger man medarbetarna det så skapar det utrymme för flexibilitet att få ihop det dagliga livspusslet.
  • Välbalanserade konsultteam. Gör bemanningspyramiden med en senior spets och en bred bas av juniora konsulter. I den finns flera, erfarna konsulter inom olika specialistområden som leder projekten och stöttas av drivna juniorer. Det leder till mindre stress för alla.
  • Utbilda. Regelbundna föreläsningar och diskussioner internt kring välmående och ohälsosam stress avdramatiserar och öppnar för att i tid kunna bemöta risker för utmattningssyndrom. Särskilt inom en organisation där medarbetarna sitter mycket ute hos kund.
  • Platt organisation. Att chefer själva jobbar som konsulter i projekten gör dem medvetna om medarbetarnas viktigaste frågor. Det skapar också personliga relationer med medarbetarna och innebär att idéer snabbare kan tas tillvara.
  • Socialt. Fira mycket – stort som smått. Det enkla i vardagen är också värt att hyllas.

När man har medarbetare som under långa tider arbetar under hård press och stress är det extra viktigt att de värderingar som medarbetarna köpte när de rekryterades också efterlevs. Vi måste våga prata öppet om den negativa stressen med vår personal, med kunder och inom branschen i stort.

Snabbare lösningar

Transparensen innebär att ohållbara situationer snabbare kan få en lösning. Ingen behöver skylla på någon annan och ingen behöver ensam kämpa med att upprätthålla för tufft uppsatta mål. Det gör även att medarbetarna känner sig sedda, delaktiga och betydelsefulla. Och som en bonus innebär det rent praktiskt också att medarbetarna kan prioritera familjeliv och intressen vid sidan av sina krävande arbetsuppgifter.

Sverige har inte råd att låta en hel yrkeskår gå in i väggen. Särskilt inte mot bakgrund av att samhällsbyggnadsbranschen förväntas leverera en enorm mängd bostäder och infrastruktur de kommande åren.

Pernilla Troberg, arbetsmiljöansvarig Iterio