Opinion

”Ingenjörer - ta ställning och driv era åsikter”

Emma Wiesner, Centerstudenter, studerar till civilingenjör energisystem vid Uppsala Universitet.
Emma Wiesner, Centerstudenter, studerar till civilingenjör energisystem vid Uppsala Universitet.

DEBATT. Det behövs fler politiker med teknisk och naturvetenskaplig bakgrund. Utvecklingen går i rasande fart och det krävs kunskap för att fatta rätt beslut. Våga ta ställning, skriver Emma Wiesner.

Flera gånger under min utbildning till civilingenjör har jag i diskussioner om framtiden hört frasen ”… men det där får politikerna bestämma". Visst är det bra att lita till politiker och makthavare, men det är också farligt. Att lämna beslutsfattande enbart till politiker och deras staber och låta dessa ta ansvar för den tekniska utvecklingen är problematiskt.

Ofta saknas teknisk och naturvetenskaplig kompetens hos politiker, se till vår energiminister eller det faktum att endast 12 av våra 349 riksdagsledamöter har en ingenjörsbakgrund.

Detta är framförallt problematiskt med den tekniska utveckling vi ser i dagens samhälle och de krav som industri och näringsliv i dag ställer på teknikutveckling.

Politiker kan inte vara insatta i alla frågor. Jag tror att det finns en oförtjänt tilltro till politiker och deras förmåga att hitta och prioritera tekniska lösningar. Politiker har i dag höga krav på sig gällande beslut om informationsteknologi, energitekniker, miljö och samhällsutveckling.

Teknik utvecklas i rekordfart och får en allt viktigare roll i samhället. Därför behövs det fler naturvetare och tekniker, fler ingenjörer med inblick i beslutsfattande, fler med teknisk kompetens som gör sina röster hörda och tar ställning.

Min uppmaning till alla ingenjörer är därför, våga ta ställning och driva era åsikter.

Var kritiska, opponera er och gör politik av era tekniska kunskapsområden. Politiker vet inte alltid bäst.

Om inte vi ingenjörer driver dessa frågor, vilka ska då göra det?

Emma Wiesner nyvald förbundsstyrelseledamot i Centerstudenter, studerar civ.ingenjör energisystem Uppsala Universitet.