Övriga nyheter

Ingenjörer övar global produktion

När en produkt sätts samman av delar som tillverkas på olika håll i världen ställs nya krav på medarbetarna. En övningsfabrik ska ge ingenjörer träning i globalt baserad produktion.

Publicerad

Övningsfabriken har startats vid institutet för produktionsteknik vid Karlsruhes tekniska institut. Förutom att få teoretiska kunskaper kan eleverna träna sig på att tillverka riktiga produkter.

Man har valt att låta produktionen kretsa kring tillverkning av ­elmotorer med utväxling. Produkten kan lätt monteras och även demonteras. Monteringsstationerna kan dessutom lätt anpassas för såväl manuell som automatisk montering, och en kombination av metoderna.

Eleverna får öva sig att lägga upp hela produktionsprocesser i ett nätverk där en virtuell komponentfabrik i Kina finns med. Studenterna måste besluta om vilka kvalifikationer medarbetare i den kinesiska fabriken måste ha, beräkna löner, hyra liksom rättsliga och politiska hänsyn när en del av produktionen förläggs på främmande ort. Dessa hänsyn ska matchas mot leveranssäkerhet, god produktivitet och kvalitet.