Övriga nyheter

Inför Paris lovar alla att minska sina utsläpp

Susanna Balstcheffsky är chefredaktör på Ny Teknik.
Susanna Balstcheffsky är chefredaktör på Ny Teknik.

LEDARE. Utspel i klimatfrågan från tunga aktörer avlöser varandra för närvarande. Storföretag förbinder sig på olika sätt att verka för en fossilfri framtid.

Publicerad

Nyligen skrev jag om tio av världens största gas- och oljebolag som agerar för ett kraftfullt klimatavtal och konkreta spelregler för att klara 2-gradersmålet.

Häromveckan lovade 81 amerikanska bolagsjättar att kraftigt minska utsläppen från sina verksamheter. Företag som IBM, Levi’s, Procter & Gamble, IBM och Intel står bakom åtagandet som organiserats av president Obama.

I Sverige gick förra veckan ABB, Preem, Fjärde AP-fonden, H&M, ett antal kommuner och organisationer med i regeringens initiativ för ett fossilfritt Sverige.

Det pågår en monumental uppladdning inför FN:s klimatmöte i Paris som startar om några veckor. Dramaturgin är densamma som inför 2009 års konferens i Köpenhamn, förra gången världens länder skulle enas om ett bindande avtal om minskade utsläpp av koldioxid. Alla minns nog att det inte slutade särskilt bra.

På många sätt ser vägen till Paris hyggligt krattad ut. Att tro på förnybar energi och en fossilfri framtid betraktas inte längre som utopiskt önsketänkande från miljörörelsen utan fullt realistiskt även inom näringslivet. Så lät det inte inför Köpenhamnsmötet.

Tyvärr har förhandlingarna börjat kärva redan, under de sista förberedande mötena. Fattiga länder litar inte på att de får det stöd att hantera klimatförändringarna som de rika länderna har lovat under tidigare klimatkonferenser. Det var samma misstro som sänkte avtalet i Köpenhamn.

Och de löften som länderna gjort landar snarare på tre graders uppvärmning snarare än två.

Ny Teknik laddar också inför Paris-mötet med en serie artiklar om teknik som har stor potential att lösa problemen med de ständigt ökande utsläppen av klimatpåverkande gaser. Först ut är solkraften. Charlotta von Schultz reder ut möjligheter och begränsningar för att den ska kunna slå igenom.

Men det räcker inte med enbart tekniska lösningar. Utan draghjälp från en politisk överenskommelse kommer inte den omställning som företagen nu åtar sig att ta fart.