Övriga nyheter

IBM: Här är trenderna vi satsar på nu

It-utrustning för 3d-skrivare och elektronik man bär på kroppen, som Google glass, är trender som IBM kollar extra på just nu. Foto: Jörgen Appelgren, AP
It-utrustning för 3d-skrivare och elektronik man bär på kroppen, som Google glass, är trender som IBM kollar extra på just nu. Foto: Jörgen Appelgren, AP
Andrea Martin gillar att bygga nätverk och därigenom få inflytande över teknikutvecklingen. Foto: Jörgen Appelgren
Andrea Martin gillar att bygga nätverk och därigenom få inflytande över teknikutvecklingen. Foto: Jörgen Appelgren
Andrea Martin på IBM gillar att bygga nätverk och därigenom få inflytande över teknikutvecklingen. Foto: Jörgen Appelgren
Andrea Martin på IBM gillar att bygga nätverk och därigenom få inflytande över teknikutvecklingen. Foto: Jörgen Appelgren

Kylskåp som beställer hem den billigaste och nyttigaste varan, eller till och med förhandlar om priset. Prylarnas internet utvecklas snabbare än någonsin och kommer att ge tjänster vi i dag inte kan föreställa oss. Det anser Andrea Martin, teknikspanare på heltid åt IBM.

Publicerad

IBM var tidigt på hugget med persondatorer. Trots det missade företaget trenden under 1980-talet där persondatorer sammankopplade i nät tog över uppgifter som stordatorer skött innan dess. ”Dumma” terminaler som jobbade mot en stordator var plötsligt ute, och inköparna andra än tidigare. IBM gjorde förluster i mångmiljardklassen.

Visa av läxan skapade företaget år 1989 IBM Academy of Technology. Uppdraget: att fånga upp nya tekniktrender, sprida dem vidare och verka för innovationer inom området.

I somras blev Andrea Martin, verksam hos IBM i München, ny ordförande. Med hjälp av 783 av företagets främsta forskare och tekniker leder hon arbetet med att vaska fram de tekniska teman företaget ska jobba med under de kommande tre till fem åren.

IBM var tidigt på hugget med persondatorer. Trots det missade företaget trenden under 1980-talet där persondatorer sammankopplade i nät tog över uppgifter som stordatorer skött innan dess. ”Dumma” terminaler som jobbade mot en stordator var plötsligt ute, och inköparna andra än tidigare. IBM gjorde förluster i mångmiljardklassen.

Visa av läxan skapade företaget år 1989 IBM Academy of Technology. Uppdraget: att fånga upp nya tekniktrender, sprida dem vidare och verka för innovationer inom området.

I somras blev Andrea Martin, verksam hos IBM i München, ny ordförande. Med hjälp av 783 av företagets främsta forskare och tekniker leder hon arbetet med att vaska fram de tekniska teman företaget ska jobba med under de kommande tre till fem åren.

Vilka tekniktrender är heta just nu?

– Digital transformation, där it-utrustning för 3d-skrivare hör hemma, är ett tema vi satsar extra på från och med i år. Det gäller även intelligent automation, vad man ska göra med all data som sensorer fångar upp. Den tredje nya trend vi ska jobba med är smart elektronik som man bär på kroppen. Vad ska man till exempel göra med all data som fångas upp av Googles glasögon? Kommer den som bär dem att vilja dela med sig av det de ser och i så på vilket sätt?

Det är trender som många redan pekat ut. Tittar ni längre in i framtiden?

– IBM Academy jobbar med trender på ett till fem års sikt. Vår forskningsavdelning gör så kallade globala teknikutblickar för att hitta trender längre in i framtiden. Men dem publicerar vi inte utan använder för presentationer för och genomgångar med kunder.

Finns det någon trend du kan dela med dig av?

– Jag tror att Internet of things (prylarnas internet, reds anmärkning) kommer att utvecklas snabbare och ge tjänster vi inte kan föreställa oss i dag. Kylskåp som letar upp den billigaste och nyttigaste varan, eller till och med förhandlar om priset, är en möjlig tillämpning.

Superdatorn Watson, där ni satsar sju miljarder på forskning under tio år, är en av IBM:s viktigaste framtidssats-ningar. Vad blir nästa Watson?

– Jag tror att det är en tillräcklig utmaning att fundera ut vad man kan göra med datorer som förstår naturligt språk, ironi och som kan väga in osäkerheter, precis som vi människor. Och det gäller inte bara Watson utan alla system som har den mänskliga hjärnan som modell, så kallade kognitiva datorsystem.

Du arbetar mycket med innovation och innovationsprocesser. Vad är viktigast?

– Att komma ihåg att innovationer inte sker av en slump. Uppmuntra alla i företaget att bidra med idéer, lita inte bara på forskningsavdelningen. Hos IBM har vi en digital plattform där samtliga 450 000 anställda kan bidra. Lyssna på användargruppen, konsumenter och samarbetspartners för att fånga upp behov där en innovation kan bli en lönsam affär.

Vad är det som gör att bra innovationer ändå kan bli en flopp?

– Det beror ofta på att de kommer för tidigt, marknaden är inte mogen. Så var det till exempel med de system som förstod tal som vi på IBM utvecklade för 25 år sedan.

Vilka råd skulle du vilja ge när det gäller att fånga upp nya trender?

– Var nyfiken och ha ett öppet sinne. Lyssna på andra och reflektera så faller saker på plats.

Vad är häftigast med att vara ordförande i IBM Academy of Tech-nology?

– Det häftigaste är de nätverk inom teknikområdet och av företagsledare som du bygger upp. Och det inflytande över teknikutvecklingen som du kan få genom det.

Gillar Watson

44 miljarder kronor (6,23 miljarder dollar) satsade IBM på forskning och utveckling i fjol.

Områden som prioriteras är:

  1. Analys av data.
  2. Molnet.
  3. Informationshantering och lagring.
  4. Mobildata.
  5. Säkerhet och integritet.
  6. System för social engagemang.
  7. Användarupplevelser
  8. Digital transformering.
  9. Intelligent automation.
  10. Kroppsnära teknik.

Namn: Andrea Martin.

Aktuell: Ny chef för IBM Academy.

Utbildning: Examen i tillämpad matematik vid universitetet i Karlsruhe, Tyskland.

Började på IBM: År 1992.

Arbetar: Hemifrån i München eller på resande fot.

Gör på fritiden: Umgås med familjen, arbetar i trädgården, läser.

Favoritinnovation: Superdatorn Watson som drar egna slutsatser och svarar på frågor.