Miljö

Hundra bolag står för en majoritet världens utsläpp

Carl Folke, chef för Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi i Stockholm Foto: Mikael Axelsson
Carl Folke, chef för Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi i Stockholm Foto: Mikael Axelsson
Kolkraftverk. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
Kolkraftverk. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

De är inte så många, men har enorm makt över vår framtid. En ny genomgång visar att 100 kol-, olje- och gasbolag står för omkring 70 procent av världens utsläpp av växthusgaser.

Publicerad

Stora transnationella företag inom bland annat lantbruk, skogsbruk, cementtillverkning och fossil energi har så mycket makt i dag att de kan förhindra en hållbar miljö- och klimatomställning, eller kraftigt bidra till att påskynda den. Det menar forskarna bakom en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Ecology & Evolution.

– Ägarkoncentrationen är häpnadsväckande hög, men det innebär också att det finns en enorm möjlighet att snabbt ställa om. De här företagen kan forma planetens framtid, säger forskaren Carl Folke, chef för Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi i Stockholm och en av studiens huvudförfattare till Ny Teknik.

Forskarnas genomgång visar till exempel att bara tio bolag står för 72 av världens oljereserver. Lika många står för 51 procent av världens gasreserver. Tio bolag står också för över 30 procent av världens cementtillverkning. Fossila bränslen är den största källan till mänskligt orsakade koldioxidutsläpp i dag, och cementindustrin är den näst största då den beräknas orsaka omkring 8 procent av koldioxidutsläppen globalt.

Enligt studien står 100 bolag, här ingår både transnationella och statsägda företag, som producerar kol, olja och gas för drygt 70 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Detta innebär att de påverkar de mänskligt orsakade klimatförändringarna betydligt mer än alla andra.

”Teknik bör utvecklas i samspel med planeten”

Forskarna bakom studien vill dock inte lägga hela ansvaret på storbolagen. De vill gärna se effektivare politik och förbättrade statliga regleringar för att underlätta en hållbar omställning. Målet bör vara vad de kallar ”Corporate Biosphere Stewardship”, som Carl Folke översätter till ”företagens förvaltning av en livskraftig biosfär”. Detta innebär bland annat att vi slutar vara beroende av fossila bränslen och övergår helt till förnybara energikällor och en cirkulär ekonomi.

– Teknik bör utvecklas i samspel med planeten, så den inte ökar hastigheten av kollapsen, säger Carl Folke.

”Corporate bioshephere stewardship erbjuder en ny affärslogik med målet att vakta och skydda biosfärens motståndskraft för människornas bästa. I kombination med en effektiv offentlig politik och förbättrade statliga bestämmelser kan detta skapa enastående möjligheter och nya vägar för sociala innovationer mot en hållbar framtid”, skriver forskarna i slutordet till sin studie.

– Klimatförändringarna är något enormt allvarligt, men den här studien visar att bara vi vänder skutan i rätt riktning finns en stor potential att hitta hållbara lösningar, säger Carl Folke.