Övriga nyheter

Hon är enda kvinnan bland it-topparna

Lena Olving, vd Mycronic, är i grunden civilingenjör i maskinteknik från Chalmers. Foto: Jörgen Appelgren
Lena Olving, vd Mycronic, är i grunden civilingenjör i maskinteknik från Chalmers. Foto: Jörgen Appelgren
Maria Hellström, chef globala tjänster, Net Insight. Civilingenjör datateknik, KTH.
Maria Hellström, chef globala tjänster, Net Insight. Civilingenjör datateknik, KTH.
Ingrid Nordmark, FoU-chef, Trans- mode. Civilingenjör teknisk fysik och elektronik, Linköpings universitet. Foto: Marc Femenia
Ingrid Nordmark, FoU-chef, Trans- mode. Civilingenjör teknisk fysik och elektronik, Linköpings universitet. Foto: Marc Femenia
Pirayeh Navaei, konsultchef på MSC. Civilingenjör datateknik KTH. Foto: Kicki Elofsson/Light house studios
Pirayeh Navaei, konsultchef på MSC. Civilingenjör datateknik KTH. Foto: Kicki Elofsson/Light house studios
Charlott Samuelsson, chef för verksamhetsutveckling, Mycronic. Civilingenjör teknisk fysik, tekn lic, Chalmers.
Charlott Samuelsson, chef för verksamhetsutveckling, Mycronic. Civilingenjör teknisk fysik, tekn lic, Chalmers.
Malin Frenning, Sverigechef, Telia Sonera. Civilingenjör maskinteknik, teknologie hedersdoktor, Luleå tekniska universitet.
Malin Frenning, Sverigechef, Telia Sonera. Civilingenjör maskinteknik, teknologie hedersdoktor, Luleå tekniska universitet.
Lena Båvegård, chef för kvalitet och hållbarhet, Transmode. Civilingenjör elektronik KTH. Foto: Barabild
Lena Båvegård, chef för kvalitet och hållbarhet, Transmode. Civilingenjör elektronik KTH. Foto: Barabild

Mycronics vd Lena Olving söker alltid efter den bästa kompetensen. Hon har tre kvinnor i sin ledningsgrupp.– Det gäller att leta på rätt ställen. Ungefär som när man söker efter kantareller.

Publicerad

För Lena Olving är det självklart att det blir bättre med fler kvinnor i ledningen i teknikföretag.

– Då skapas dynamik. Då förflyttas gruppen ur sina invanda mönster och vågar ta nya modiga beslut, säger hon.

Lena Olving är enda kvinna bland topparna för de börsnoterade it-bolagen. Hon läste till civilingenjör i maskinteknik på Chalmers och har tidigare suttit i koncernledningen för Volvo Personvagnar och Saab under många år. Sedan 2013 är hon vd för Mycronic, som utvecklar produktionsutrustning för elektronikindustrin.

När hon tillträdde fanns ingen kvinna i företagsledningen. Nu är de tre stycken, varav två civilingenjörer.

– För mig är inte fler kvinnor bara en rättvisefråga. För mig handlar det även om att utnyttja resurserna i bolaget bättre.

Lena Olving är förundrad över att näringslivets chefer, som brukar vara så bra på att nå uppsatta mål, inte lyckats på jämställdhetsområdet.

Hon tror att det finns flera förklaringar. Gamla traditioner, rädsla och att lika söker lika. Det gäller förstås både män och kvinnor, menar hon.

På frågan om det är en slump att Mycronic har två kvinnliga civilingenjörer i ledningen, kommer svaret blixtsnabbt.

– Det är aldrig en slump när jag är med. Jag letar alltid efter bästa kompetens. Men det gäller att leta på rätt sätt. Ungefär som att man måste ha svampögonen på sig för att hitta kantarellerna.

Mycronic är just i färd med att sjösätta en ny mångfaldspolicy. Där finns kvinnoaspekten med.

– Målet borde vara 50/50 vad gäller kvinnor och män, både vad gäller anställda och ledare. Det är kanske svårt i ett tekniktungt företag. Men 30–40 procent kvinnor borde vara realistiskt. Och med ett högt mål tvingas man leta lite mer.

– Vi har låg omsättning i företaget, så därför det kan ta 3–5 år innan vi uppnått det målet.

Enligt en EU-studie, där kvinnor aktiva i ict-sektorn kartlades, som presenterades i oktober 2013 lämnar många kvinnor med it-utbildning sin bransch efter ett antal år.

– De kanske inte har fått utvecklas på det sätt de hoppades, eller kanske osynliggjorts, spekulerar Lena Olving.

Många som kommenterar Ny Tekniks webbartiklar om jämställdhet brukar argumentera att kompetens är viktigare än kön, och att frågan därför är ointressant.

– Självfallet är kompetens viktigast, men det står inte i motsatsförhållande till jämställdhet. För i dag väljs ju många kompetenta kvinnor bort.

– Och om jag får generalisera, så tycker jag mig se att män får jobb baserat på sin potential, medan kvinnor får jobben utifrån sina resultat. Och det är extremt olika sätt att se på kompetens.