Miljö

Högsta domstolen: Dricksvatten ska ses som en produkt

Foto: Hasse Holmberg / TT
Foto: Hasse Holmberg / TT
Under många år har giftiga fluortillsatser använts i brandsläckningsskum, vilket har förorenat grundvattnet i närheten av brandövningsplatser. Foto: Fredrik Sandberg / TT
Under många år har giftiga fluortillsatser använts i brandsläckningsskum, vilket har förorenat grundvattnet i närheten av brandövningsplatser. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Dricksvatten ska ses som en produkt, slår Högsta domstolen fast. Domen ökar möjligheterna för dem som drabbas av undermåligt dricksvatten att få skadestånd, men för landets kommunala vattenbolag får beslutet stora konsekvenser.

Publicerad

– De får räkna med att de har ett långtgående ansvar för alla typer av personskador som orsakas av vattnet, säger Filip Bladini, docent med inriktning på bland annat skadestånds- och försäkringsrätt vid juridiska institutionen på Handelshögskolan i Göteborg.

Bakgrunden till Högsta domstolens (HD) prövning är att runt 170 personer i Kallinge och Ronneby har dragit det kommunala bolaget Ronneby Miljö och Teknik inför rätta, eftersom dricksvattnet i flera år har varit förorenat med den numera förbjudna kemikalien PFAS.

– HD:s besked är mycket efterlängtat för alla som har fått i sig förgiftat vatten, säger Herman Afzelius, ordförande i PFAS-föreningen.

Han hoppas nu att man inte behöver driva ärendet vidare i tingsrätten utan att det kommunala bolaget inleder en diskussion direkt med föreningen om kompensation.

– Nu är det produktansvarslagen som gäller och Ronneby Miljö och Teknik har ett strikt ansvar. Nu är det väldigt, väldigt svårt för dem att hävda att de inte har ett ansvar. Nu är det verkligen läge att ta en dialog utanför domstolen, säger Herman Afzelius.

Nästa steg: Påvisa personskada

Nästa steg för de drabbade är att kunna påvisa att de har fått en personskada enligt lagens mening.

– Om nu någon har blivit sjuk – hur vet man att orsaken är vattnet och inte något annat? Det är en svår nöt att knäcka. Men vi har ju fått papper på att vi har förhöjda värden av de här kemikalierna och vi kommer statistiskt kunna se att vissa sjukdomar är mer vanligt förekommande i Kallinge och Ronneby, säger Herman Afzelius.

Branschorganisationen Svenskt vatten anser att det är Försvarsmakten som ska stå för eventuella skadestånd i det aktuella fallet. Försvaret har tagit på sig ansvaret för att vattnet förorenats, men säger sig inte ha känt till riskerna med brandskummet.

– Vi har ju en väldigt stark princip i dag i svensk miljörätt, i all internationell miljörätt för den delen, att förorenaren betalar. Det är den principen vi ska hålla oss till. Det är inte Ronneby Miljö och Teknik som har förorenat vattnet här, säger Clara Lidberg, jurist på organisationen, till TT.

Dyrare vatten

Enligt Svenskt vatten leder HD:s dom i förlängningen att dricksvattnet blir dyrare för landets invånare.

– Den som är ansvarig för att leverera dricksvatten kommer att behöva ta stora investeringar i ökat skydd av vattnet i ledningar och säkert behöva testa efter fler ämnen och kanske testa oftare. I slutändan är det ett pris som kommer att få betalas av vattenkonsumenterna, säger Clara Lidberg.

Även i kommunerna Uppsala, Halmstad och Botkyrka har PFAS upptäckts i dricksvattentäkter, men där utreds fortfarande källan till föroreningarna, uppger Clara Lidberg.

PFAS

PFAS står för poly- och perfluorerade alkylsubstanser och omfattar ett stort antal ämnen.

Gruppen kännetecknas av starka bindningar mellan kol- och fluoratomer och ämnena är därför långlivade i naturen. De misstänks också vara giftiga för människor om de intas i höga halter under lång tid.

Källa: Ny Teknik