Populärteknik

Hjälp forskarna: Varifrån kommer de blå plastpartiklarna?

De blå partiklarna förekommer utanför Bohuskusten. Foto: IVL / Adam Ihse /TT
De blå partiklarna förekommer utanför Bohuskusten. Foto: IVL / Adam Ihse /TT
De mikrometersmå plastpartiklarna har trålats upp utmed Bohuskusten. Samma partikeltyp har hittats i djuphaven på 3000 till 5000 meters djup liksom i Östersjön. Om de är skadliga för vattenlivet vet forskarna ännu inte. Foto: IVL
De mikrometersmå plastpartiklarna har trålats upp utmed Bohuskusten. Samma partikeltyp har hittats i djuphaven på 3000 till 5000 meters djup liksom i Östersjön. Om de är skadliga för vattenlivet vet forskarna ännu inte. Foto: IVL
Foto: IVL
Foto: IVL
Foto: IVL
Foto: IVL

De är blå, pyttesmå och tillverkade av människan. Forskarna hittar dem utmed våra kuster och djupt nere i haven. Men de vet inte vilka processer eller produkter de används i. Svenska miljöinstitutet vänder sig till Ny Tekniks läsare för hjälp.

Publicerad

Haven är fulla av mikrometersmå partiklar som vi människor släppt ut. Fredrik Nóren på Svenska miljöinstitutet IVL vet. Tillsammans med sina kolleger har han sedan år 2008 trålat efter mikrometersmå plastfragment ute till havs och längs Bohuskusten.

Partiklarna når havet via avloppsvatten och dagvatten. Eftersom de inte bryts ner ökar halterna för varje år. I fångsten finns röda, svarta, gröna och blå partiklar mellan 10 till 50 mikrometer. Ett detektivarbete har hittat ursprunget för de flesta - utom de blå.

- De blå korvliknade partiklarna är ett mysterium för oss. Vi har letat efter dem i tandkräm och tvättmedel men inte hittat dem. Kanske tillsätts de i båtbottenfärger, säger Fredrik Norén på IVL.

Läs mer:

Nu vänder han sig till Ny Tekniks läsare i hopp om att snabbt komma fram till en källa.

- Vi kan inte screena hela samhället. Det finns kanske någon processingenjör där ute som vet.

Problemet är att partiklarna bara är 10 till 20 mikrometer och i så låga koncentrationer att analysmetoder saknas.

Forskarna själva har tillgång till två mikroskopimetoder; FTIR och Ramanmikroskopi. FTIR kan ge information om partiklar ner till drygt 20 mikrometer. Ramanmikroskopi talar om vilket färgämne som är fäst vid partikeln men inte vilken polymer det är.

- Polymerforskarna säger att de kan göra en analys, men då behöver de cirka ett milligram. Det motsvarar mellan 10 000 till 100 000 partiklar och det har vi inte.

Om pyttepartiklar av plast, oavsett färg, är skadliga för vattenlivet vet ingen i dag.

- Vi har inte den blekaste aning, toxicitetstester är gjorda på alldeles för höga koncentrationer. Partiklarna är snarare en signal på att vi inte har någon koll på vad vi släpper ut i haven i dag. Att ta reda på det är första stegen.

Har du någon idé om var de blå partiklarna används? Mejla teknikfragan@nyteknik.se